Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
 2. Besluit digitale vervanging archief
 3. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
 4. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 5. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 6. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden KVK 2021
 7. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Nederlandse Transplantatiestichting 2019
 9. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 10. Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie
 11. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
 12. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 13. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 14. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 15. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
 16. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein
 17. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 18. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
 19. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 20. Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017
 21. Besluit routinematige digitale vervanging inkomende papieren archiefbescheiden DUO Groningen
 22. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
 23. Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
 24. Besluit routinematige vervanging inkomende post KNAW 2021
 25. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 26. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)
 27. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 28. Besluit vervanging aanvragen inzake de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde 1992 – 2010
 29. Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017
 30. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 31. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 32. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017
 33. Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid
 34. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2021
 35. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 36. Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2018
 37. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 38. Besluit vervanging archiefbescheiden medische dossiers van medische keuringen van vliegers en luchtverkeersleiders, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022
 39. Besluit vervanging archiefbescheiden Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 40. Besluit vervanging archiefbescheiden NVAO 2019
 41. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 42. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015
 43. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017
 44. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
 45. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 46. Besluit vervanging archiefbescheiden Vertrekdossiers DT&V
 47. Besluit vervanging door zorgdrager
 48. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
 49. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 50. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
 51. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
 52. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
 53. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 54. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 55. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
 56. Regeling vervanging archiefbescheiden
 57. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 58. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 59. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 60. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 61. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 62. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
 63. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017
 64. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 65. Vervangingsbesluit BIG archief 1995–2007 CIBG
 66. Vervangingsbesluit BZ 2015
 67. Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG
 68. Vervangingsbesluit Donor archief 2010-2020 CIBG
 69. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 70. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 71. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Eerste Kamer der Staten-Generaal
 72. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 73. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 74. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 75. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 76. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 77. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 78. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 79. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 80. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 81. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 82. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 83. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 3. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 1
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 1, 2a
 5. Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019
  Artikel: 1
 6. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 19
 7. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikel: 19
 8. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden KVK 2021
  Artikel: 1
 9. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
  Artikel: 1
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 21. Besluit machtiging P-Direkt (Staten-Generaal)
  Artikel: 2
 22. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 23. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 24. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 2
 25. Besluit vervanging archiefbescheiden Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Artikel: 1
 26. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
  Artikel: 1
 27. Besluit vervanging archiefbescheiden Stichting Schadefonds Geweldsmisdrijven 4 december 2015
  Tekst: tekst
 28. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 29. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikel: 2b
 30. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 2b
 31. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 2b
 32. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020
  Artikel: 2b
 33. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikel: 2b
 34. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 2b
 35. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikel: 4
 36. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 2b
 37. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikel: 2b
 38. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Artikel: 2b
 39. Gemeenschappelijke regeling Tresoar
  Artikelen: Mienskiplike regeling Tresoar, 2b
 40. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
  Artikelen: 1, 20
 41. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 42. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 22
 43. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 1
 44. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 45. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
  Artikel: 1
 46. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 47. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
  Artikel: 1
 48. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 30-11-2012 Stb. 2012, 633
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 243 33095 30-11-2012 Stb. 2012, 632
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven