Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling Kamer van Koophandel 2019
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 3
 3. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 4. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 3
 5. Archiefbeheersregels Veiligheid en Justitie 2014
  Artikel: 1
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen: 2a, 15, 16, 17
 7. Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019
  Artikel: 3
 8. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikelen: 1, 3
 9. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 1, 3
 10. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 1, 3
 11. Beheersregeling informatiemanagement BZ 2018
  Artikel: 3
 12. Beheersregels archief DNB 2019
  Artikel: 3
 13. Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie
  Artikel: 1
 14. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikel: 1
 15. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
  Artikel: 1
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid 1940–2004
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Erfgoedwet
  Artikel: 4.22
 19. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikel: 1
 20. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 1
 21. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 1
 22. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020
  Artikel: 1
 23. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikel: 1
 24. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 1
 25. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 1
 26. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikel: 1
 27. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Artikel: 1
 28. Gemeenschappelijke regeling Tresoar
  Artikelen: Mienskiplike regeling Tresoar, 1
 29. Instellingsbesluit Restitutiecommissie
  Artikel: 1
 30. Jeugdwet
  Artikel: 12.3a
 31. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 3
 32. Regeling Archief- en Informatiebeheer TK 2020
  Artikelen: 1, 3
 33. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2022 (RINFIN 2022)
  Artikel: 3
 34. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 1
 35. Regeling archiefbeheer COA 2020
  Artikel: 2
 36. Regeling archiefbeheer Centraal Digitaal Depot 2017
  Artikel: 1
 37. Regeling archiefbeheer Kadaster
  Artikel: 1
 38. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 1
 39. Regeling beheer archiefbescheiden
  Artikel: 1
 40. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 3
 41. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
  Artikelen: 1, 2
 42. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 45
 43. Uitvoeringswet EGTS-verordening
  Artikel: 8
 44. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale voorzieningen over de periode 1940-1996
  Bijlage: Basisselectiedocument sociale voorzieningen, 1940-1996
 45. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 46. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 47. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 48. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940–2004 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 49. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 21
 50. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel: XXIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-02-2004 Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 17 29046 29-01-2004 Stb. 2004, 45
01-01-1996 Wijziging 26-10-1995 Stb. 1995, 539 24090 15-12-1995 Stb. 1995, 671
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Wijziging 28-04-1995 Stb. 1995, 277 24058 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven