Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Aw 1995
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007376
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998
 3. Aanwijzingsbesluit ambtenaren Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES
 4. Addendum Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)
 5. Archiefbeheersregeling ACM 2013
 6. Archiefbesluit 1995
 7. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 8. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 11. Archiefregeling Londens Archief
 12. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 13. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 14. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 15. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 16. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 17. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 18. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 20. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 22. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 23. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 24. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 25. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 26. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 27. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 28. Basisregeling Archiefbeheer van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
 29. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 30. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 31. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 32. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 33. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 34. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 35. Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest
 36. Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 37. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 38. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 39. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 40. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 41. Besluit beperking aan de openbaarheid van het archief SoZa: ontslagen personeel
 42. Besluit beperking openbaarheid (MICIV)
 43. Besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief 1975 – 1984, onderdeel Suriname
 44. Besluit beperking openbaarheid aantal inventarisnummers van het archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Slowakije
 45. Besluit beperking openbaarheid aanvulling verbaalarchief van de Administratie der Belastingen en het Directoraat-generaal der Belastingen (1934) 1936–1975
 46. Besluit beperking openbaarheid Afdeling Export- en Importgaranties en opvolger
 47. Besluit beperking openbaarheid ambassadearchief Praag (1956-) 1975–2013
 48. Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Personeelszaken Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geboortejaren 1835–1976 en 1877–2005
 49. Besluit beperking openbaarheid archief Ambassade India (overbrenging naar het Nationaal Archief)
 50. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan (1949) 1975–2013
 51. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Sovjetunie
 52. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade/consulaat-generaal Brazilië 1955–1974
 53. Besluit beperking openbaarheid archief Auditdienst en taakvoorganger Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over periode (1975) 1986–2007
 54. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 55. Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941, toegang 2.09.99
 56. Besluit beperking openbaarheid archief Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998
 57. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Commissie Zuiveringsaangelegenheden en taakopvolger(s) van het Ministerie van Financiën, (1936) 1945–1975 (1989)
 58. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017
 59. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952
 60. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 61. Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)
 62. Besluit beperking openbaarheid archief Collectie Van Kleffens
 63. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 64. Besluit beperking openbaarheid archief Commissariaat Buitenlandse Investeringen In Nederland (CBIN) over de periode 1967–2000
 65. Besluit beperking openbaarheid archief Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986
 66. Besluit beperking openbaarheid archief Commissies Verzetster Oost-Azië 1942–1945, 1949–1957
 67. Besluit beperking openbaarheid archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987
 68. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat, consulaat-generaal Algiers alsmede vice-consulaat Oran
 69. Besluit beperking openbaarheid archief Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974
 70. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938–1956
 71. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal te Singapore 1945–1954
 72. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal/ambassade Algerije, 1955–1974
 73. Besluit beperking openbaarheid archief consulaat/gezantschap Teheran 1903–1945
 74. Besluit beperking openbaarheid archief Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995
 75. Besluit beperking openbaarheid archief deelname aan de Ministerraad en Onderraden evenals Ministeriële Commissies (Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–2007)
 76. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 77. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Costa Rica
 78. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Ecuador
 79. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Egypte
 80. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Liberia
 81. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Siam/Thailand
 82. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Tanger
 83. Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Zuid-Afrika
 84. Besluit beperking openbaarheid archief directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1954) 1968 – 2008 (2010)
 85. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)
 86. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1989–2007 (2008)
 87. Besluit beperking openbaarheid archief directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008
 88. Besluit beperking openbaarheid archief Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005
 89. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 90. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Personeel en Organisatie en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1972) 1977–2003 (2008)
 91. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 92. Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002
 93. Besluit beperking openbaarheid archief Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985
 94. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Argentinië
 95. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Japan
 96. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Oslo 1945–1954
 97. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Tsjechoslowakije (Praag) 1919–1954
 98. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Afghanistan, 1955–1974
 99. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955–1974
 100. Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bulgarije, 1953–1974
 101. Besluit beperking openbaarheid archief Gratiebeleid en uitvoering Ministerie van Justitie (1827) 1947–1988 (1999)
 102. Besluit beperking openbaarheid archief Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961
 103. Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdvlootaalmoezenier (1914) 1921-1997 (2009) bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 104. Besluit beperking openbaarheid archief Liquidatie van Verwalthung Sarphatistraat en Vermögensverwaltungs- en Rentenanstalt, periode (1929) 1941–1958
 105. Besluit beperking openbaarheid archief Marine en Leger Inlichtingendienst, Netherlands Forces Intelligence Service en Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942– 1949 (1960)
 106. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (belang Staat)
 107. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (eerbiediging persoonlijke levenssfeer)
 108. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (018/2009)
 109. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (019/2009)
 110. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974
 111. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974
 112. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 113. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001
 114. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Oorlogsmisdadigers 1950–1980, nummer toegang 2.09.106
 115. Besluit beperking openbaarheid archief mr. M.P.L. Steenberghe als leider missie Koninkrijk der Nederlanden in de Verenigde Staten 1942–1945
 116. Besluit beperking openbaarheid archief Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen/Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1962) 1964–1987
 117. Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)
 118. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands consulaat Zwitserland (Basel), 1946–1973
 119. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Singapore van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 120. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974
 121. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Finland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 122. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Iran van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1980
 123. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Israël van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 124. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Libanon, 1955–1974
 125. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Liberia, 1955–1974
 126. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 127. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Nieuw-Zeeland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 128. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Noorwegen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 129. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Oostenrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 130. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Polen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 131. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Thailand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 132. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Tsjecho-Slowakije van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 133. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 134. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Denemarken, 1955–1974
 135. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Guatemala, 1955–1974
 136. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Hongarije, 1946–1974
 137. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Sri Lanka, 1955–1974
 138. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984
 139. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 140. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946
 141. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Argentinië, 1955–1974
 142. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955–1974
 143. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Duitse Democratische Republiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1973–1974
 144. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1974
 145. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Egypte, 1955–1974
 146. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Ethiopië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 147. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Griekenland, 1955–1974
 148. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1974
 149. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Kameroen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974
 150. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Nigeria van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1959–1974
 151. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) Siam/Thailand, (1930) 1945–1954
 152. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Beiroet, Libanon, (1960) 1975–2013
 153. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Polen (1946) 1975-2013
 154. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China
 155. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Frankrijk
 156. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Turkije en Irak
 157. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)
 158. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Economische Commissie van Azië en het Verre Oosten (ECAFE), later Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille Oceaangebied (ESCAP) te Bangkok van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1956–1974
 159. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN te Genéve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1964
 160. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse vertegenwoordiger bij de United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in Westelijk Nieuw-Guinea van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1963
 161. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948
 162. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 163. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 164. Besluit beperking openbaarheid archief Politieke Leiding Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)
 165. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988
 166. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid ’s-Gravenhage 1919–1988
 167. Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010
 168. Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport
 169. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 170. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers over de periode 1918–1945
 171. Besluit beperking openbaarheid archief Rutten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1972–1979
 172. Besluit beperking openbaarheid archief Secretaris-Generaal en organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 173. Besluit beperking openbaarheid archief Sectie VI Nederlandse Missie Geallieerde Bestuursraad Berlijn
 174. Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999
 175. Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij Boskoop Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002
 176. Besluit beperking openbaarheid archief Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
 177. Besluit beperking openbaarheid archief van de Deli Maatschappij, aanvulling 2015, nummer toegang 2.20.46
 178. Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008
 179. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 180. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 181. Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Raad van Europa te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 182. Besluit beperking openbaarheid archief van het consulaat-generaal te Milaan (Italië) 1946–1954
 183. Besluit beperking openbaarheid archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974
 184. Besluit beperking openbaarheid archief Verenigd Koninkrijk/ Britse gebieden in Afrika
 185. Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005
 186. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 187. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (ambassadearchief Sofia (1964) 1975–2013)
 188. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 189. Besluit Beperking Openbaarheid archiefbescheiden (consulaat Basel, Zwitserland 1946–1973)
 190. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordiging India (1908) 1975–2013)
 191. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))
 192. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943–1999
 193. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ambassade Boedapest
 194. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 195. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden BELGA 1956–1977 (1986)
 196. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 197. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 198. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 199. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 200. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 201. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureau Erediensten 1940-1988
 202. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940–1974
 203. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Centrale Vermogensopsporingsdienst 1945–1967
 204. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 205. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 206. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Bewindvoering (1940) 1953–1965 (1982) Ministerie van Financiën
 207. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Directe Belastingen Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989
 208. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst 1975–1997 en gedeponeerde archief Hoofdafdeling Dienstplichtzaken 1957–1974
 209. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directoraat-generaal Rijksbegroting (1940) 1945–1979
 210. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Eerste Kamer 1986–2002
 211. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinet Ministerie van Financiën 1940–1960
 212. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), Kabinet Minister-President (1946–1947) en Algemene Zaken, Kabinet Minister-President (1947–heden) over tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)
 213. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)
 214. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, toegang 2.09.101
 215. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 216. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1989-1 januari 1990)
 217. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 218. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 219. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (1976) 1977–2004 (2005)
 220. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 221. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden taakvoorgangers Ziekenfondsraad over periode (1919) 1941–1948 en van personeelsarchief over periode 1949–1965, zoals opgenomen in archief van raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999
 222. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van de Inspecteur van de Waarborg, 1804–1984
 223. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije (periode 1964–1991)
 224. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 225. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 226. Besluit beperking openbaarheid archieven consulaat-generaal Portugal, gezantschap Portugal, consulaat Madeira en consulaat Mozambique
 227. Besluit beperking openbaarheid archieven Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992)
 228. Besluit beperking openbaarheid archieven gezantschappen Zweden en Finland en consulaat-generaal Stockholm
 229. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat (1953–1962) en de Ambassade (1962–1974) in Ivoorkust van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 230. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931–1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 231. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later de Ambassade in Tanganyika, later Tanzania te Dar es Salaam, (1955–1974) en het Consulaat in Zanzibar, later Tanzania te Zanzibar (1952–1968) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 232. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later het Consulaat-Generaal en het Gezantschap, later de Ambassade in Syrië te Damascus (1955–1974) en het Consulaat in Syrië te Aleppo (1904–1976) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 233. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Congo-Kinshasa (1950–1974) en de Vice-Consulaten in Congo-Kinshasa te Lubumbashi en Matadi (1955–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 234. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade en Consulaten in Marokko van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1940–1979
 235. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Colombia te Bogotá en het Consulaat in Colombia te Barranquilla van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1948–1974
 236. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Mexico te Mexico-stad, 1954–1974, en de Caribische Commissie Mexico te Mexico-stad, 1944–1960, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 237. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zwitserland te Bern en het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Zwitserland te Genève van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 238. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1964) en het Consulaat-Generaal (1955–1974) in België van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 239. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 240. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse ambassade en consulaten in Australië enz., 1955–1974
 241. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, Consulaat in Frankrijk te Nice, Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en Consulaat in Frankrijk te Straatsburg Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 242. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955–1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941–1974
 243. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1889) 1945−1984 (1989)
 244. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, later het Consulaat in Pakistan te Karachi (1955–1974) en de Ambassade in Pakistan te Islamabad (1965–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 245. Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954
 246. Besluit beperking openbaarheid archieven over verbetering rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
 247. Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nationale Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en taakvoorganger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1969) 1970–1990
 248. Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981
 249. Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen
 250. Besluit beperking openbaarheid archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, enz. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 251. Besluit beperking openbaarheid archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)
 252. Besluit beperking openbaarheid archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 253. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 254. Besluit beperking openbaarheid bestand Bureau Secretaris-Generaal/Kabinet 1946–1999
 255. Besluit beperking openbaarheid bij Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988
 256. Besluit beperking openbaarheid Codearchief 1975–1984
 257. Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’
 258. Besluit beperking openbaarheid Dublin, 1975–2013
 259. Besluit beperking openbaarheid emigratiekaarten Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991)
 260. Besluit beperking openbaarheid geheime archief Nederlands gezantschap/ambassade in Chili, 1955–1984
 261. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 12956A Archief Tweede Kamer 1980–1989, toegang 2.02.28
 262. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 6000 archief Ministerraad over de periode 1823–1990, nummer archiefinventaris 2.02.05.02
 263. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers 6939A, 6945A en 7258 archief ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemeene Zaken (AZ)
 264. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief bureau Schadeclaims Indonesië, bureau Schadeclaims Duitse Democratische Republiek en sectie Uitvoering Compensatie Accoord Egypte (1947) 1962–1989 (2006), bij overbrenging naar Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid bureau Schadeclaims)
 265. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Roemenië
 266. Besluit beperking openbaarheid inventarissen archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Griekenland
 267. Besluit beperking openbaarheid Kroatië, (1971) 1992–2013
 268. Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013
 269. Besluit beperking openbaarheid naar het Nationaal Archief over te brengen archief Agentschap Ministerie van Financiën (na-oorlogs rechtsherstel, 1943–1999)
 270. Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, onderraden en ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)
 271. Besluit beperking openbaarheid persoonsdossiers belangrijke personen Ministerie van Financiën, 1856–1985
 272. Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan
 273. Besluit beperking openbaarheid van archiefbescheiden Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (1984) 1995–2006
 274. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 275. Besluit beperking openbaarheid van eerder aan Nationaal Archief overgebrachte en aldaar aanwezige archief van Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers
 276. Besluit beperking openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
 277. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)
 278. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden Algemene Index Financiën 1936–1975
 279. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten (CRBE) (1946) 1949–1956 (1987)
 280. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976
 281. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983)
 282. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichtingen Breda 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort 1855–1975
 283. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001
 284. Besluit beperking openbaarheid – Bureau Certificatie
 285. Besluit beperking termijn openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaatsen over te brengen dossiers archief diplomatieke vertegenwoordiging in India, (1908) 1975–2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 286. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 287. Besluit beperking van de openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem 1940–1956, nummer toegang 5125.004
 288. Besluit beperkingen openbaarheid archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering 1922–1950, nummer archiefinventaris 2.10.14
 289. Besluit beperkingen openbaarheid archief Directie Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963
 290. Besluit beperkingen openbaarheid archief Projectgroep 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen Verenigde Staten-Nederland
 291. Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief van mr. M.H. Gelinck 1946–1974, nr. 2.21.281.40
 292. Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden DGBR (2.09.08), COOM (2.09.61), STPD (2.09.42.01), CABR (2.09.09), Bureau Bijzondere Jeugdzorg (2.09.42.02) en Provinciale Inspecties en Tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland
 293. Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991)
 294. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
 295. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
 296. Besluit digitale vervanging archief
 297. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
 298. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 299. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 300. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 301. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Nederlandse Transplantatiestichting 2019
 302. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 303. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
 304. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 305. Besluit houdende beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954
 306. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 307. Besluit natuurbescherming
 308. Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009
 309. Besluit openbaarheid archief van Tweede Haagse Archief 1945
 310. Besluit opheffen beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Gratie Doodstraffen, nummer toegang 2.09.71
 311. Besluit opheffen beperking openbaarheid inventarisnummer 9107 in archief KdK 1898–1945
 312. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid aantal archieven voormalig Ministerie van Overzeese Rijksdelen en rechtsvoorgangers
 313. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet der Koningin 1898–1945
 314. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet Gouverneur Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1962
 315. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën te Londen 1940–1945
 316. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën: Dossierarchief 1945–1963
 317. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945–1951 (1983) en van haar taakvoorgangers en taakopvolgers, Toegangnummer 2.08.42
 318. Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief Ministerie van Buitenlandse Zaken: Directie Buitenlandse Dienst 1945–1954, nummer toegang 2.05.51
 319. Besluit opheffing beperking openbaarheid Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956
 320. Besluit opheffing beperkingen gesteld aan openbaarheid archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979
 321. Besluit opheffing beperkingen openbaarheid archief Rapportage Indonesië
 322. Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief CG Singapore
 323. Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief Commissariaat Indische Zaken
 324. Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Code-Archief BuZa
 325. Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Indisch Archief
 326. Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01
 327. Besluit opheffing openbaarheid enige inventarisnummers archief Directe Verre Oosten
 328. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 329. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein
 330. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 331. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
 332. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 333. Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017
 334. Besluit routinematige digitale vervanging inkomende papieren archiefbescheiden DUO Groningen
 335. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
 336. Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
 337. Besluit stellen van beperkingen openbaarheid archiefcollectie G.H. Verheyen, nummer archiefinventaris 2.21.443
 338. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 339. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)
 340. Besluit tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen en Uitkeringsraad als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995
 341. Besluit tot regeling van overbrenging naar Rijksarchiefbewaarplaatsen van de kerkelijke doop-, trouw-, en begraafboeken, dagtekenend van voor de invoering van de burgerlijke stand en gedeelten van gaardersarchieven die aantekeningen omtrent geboorten, trouwen, sterven en begraven bevatten
 342. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 343. Besluit tot verlengen beperking openbaarheid archief Nederlandse Beheersinstituut – Personeelsdossiers 1945–1967, nummer archiefinventaris 2.09.37
 344. Besluit vaststeling selectielijst neerslag handelingen ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994
 345. Besluit vaststelling actualisatie selectielijst Toezicht Rechtspersonen over de periode vanaf 1945
 346. Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945
 347. Besluit vaststelling selectielijst administratieve neerslag Autoriteit Financiële Markten over de periode vanaf 2002
 348. Besluit vaststelling selectielijst administratieve neerslag CIBG en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting vanaf 1995
 349. Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945
 350. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
 351. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden handelingen Regionaal Historische Centra met de provincie als werkgebied over de periode vanaf 1 mei 1998
 352. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden kerndepartement ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010
 353. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
 354. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014
 355. Besluit vaststelling selectielijst archieven Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers
 356. Besluit vaststelling selectielijst archieven Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers
 357. Besluit vaststelling selectielijst archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014)
 358. Besluit vaststelling selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de periode vanaf 1997
 359. Besluit vaststelling selectielijst Bedrijfschap Horeca en Catering over de periode vanaf 1954
 360. Besluit vaststelling Selectielijst Bedrijfsvoering en Beleid van ‘de Rechtspraak’ voor waardering alle niet-rechtszaak-gebonden stukken, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2002
 361. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst / FIOD over de periode vanaf 1945
 362. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007
 363. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst/Centrale Administratie vanaf 2007
 364. Besluit vaststelling selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst vanaf 2007
 365. Besluit vaststelling selectielijst beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 366. Besluit vaststelling Selectielijst beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en rechtsvoorganger vanaf 2009
 367. Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979
 368. Besluit vaststelling selectielijst Bosschap over de periode vanaf 2009
 369. Besluit vaststelling selectielijst CBR over de periode vanaf 1927
 370. Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)
 371. Besluit vaststelling selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996–2010
 372. Besluit vaststelling selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf 2005
 373. Besluit vaststelling selectielijst COGEM voor de periode vanaf 1995
 374. Besluit vaststelling selectielijst COKZ over de periode vanaf (1901) 1975
 375. Besluit vaststelling selectielijst College Bouw Zorginstellingen 2000–2010
 376. Besluit vaststelling selectielijst College Sanering Zorginstellingen vanaf 1981
 377. Besluit vaststelling selectielijst Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017
 378. Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014
 379. Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van Koning als rijksorgaan vanaf 2014
 380. Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) vanaf 2005
 381. Besluit vaststelling selectielijst CVZ (1999–2014) en ZIN (periode vanaf 2014)
 382. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 383. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
 384. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 385. Besluit vaststelling selectielijst Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 386. Besluit vaststelling selectielijst Erfgoedinspectie periode vanaf (1993) 2001
 387. Besluit vaststelling selectielijst Federatie van gezondheidszorgpsychologen, voor periode vanaf 27 februari 2002
 388. Besluit vaststelling selectielijst fonds Podiumkunsten vanaf 2007
 389. Besluit vaststelling selectielijst Gemeenschappelijk Secretariaat Productschappen Vee, Vlees en Eieren vanaf 1993
 390. Besluit vaststelling selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 actualisatie
 391. Besluit vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997
 392. Besluit vaststelling selectielijst handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1945 ingediend door Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
 393. Besluit vaststelling selectielijst het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en taakvoorgangers vanaf 2000
 394. Besluit vaststelling selectielijst hogescholen over de periode vanaf 8 oktober 1992
 395. Besluit vaststelling selectielijst Huurcommissie periode vanaf 2009
 396. Besluit vaststelling selectielijst Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 2013
 397. Besluit vaststelling selectielijst Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013
 398. Besluit vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945
 399. Besluit vaststelling selectielijst Kansspelautoriteit 2018 vanaf 1 april 2012
 400. Besluit vaststelling selectielijst Kiwa over de periode vanaf 1996
 401. Besluit vaststelling selectielijst Klantenloket EPD, zoals uitgevoerd door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de zorg (Nictiz) over de periode 2008–2011
 402. Besluit vaststelling selectielijst KNAW over de periode vanaf 1945
 403. Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945
 404. Besluit vaststelling selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over de periode vanaf 1977
 405. Besluit vaststelling selectielijst Loodswezen voor de periode vanaf 1988
 406. Besluit vaststelling selectielijst Luchtverkeersleiding Nederland vanaf 1993
 407. Besluit vaststelling selectielijst MBO-instellingen vanaf 1 augustus 2017
 408. Besluit vaststelling selectielijst Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s) voor de periode vanaf 1999
 409. Besluit vaststelling selectielijst minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende organisatieonderdelen belast met de bedrijfsvoering over de periode 1985–2010
 410. Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945
 411. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 1 januari 2003
 412. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010
 413. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006
 414. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Organisatieonderdeel: Kerndepartement vanaf 18 maart 2013
 415. Besluit vaststelling selectielijst monetair beleid De Nederlandsche Bank
 416. Besluit vaststelling selectielijst Monumentenzorg voor het Ministerie van OC&W vanaf 1945
 417. Besluit vaststelling selectielijst Naktuinbouw en rechtsvoorgangers periode vanaf (1941) 1966
 418. Besluit vaststelling selectielijst Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 1996
 419. Besluit vaststelling selectielijst Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over periode vanaf 2002
 420. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht van Orde van Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952
 421. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en voorlopers over de periode vanaf 1969
 422. Besluit vaststelling Selectielijst Nederlandse Transplantatie Stichting vanaf 1 januari 2019
 423. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1949
 424. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelen Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) over de periode vanaf 01 november 1997
 425. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen actor Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds beleidsterrein Media Letteren en Bibliotheken vanaf 1990
 426. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 427. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 428. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 429. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 430. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 431. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke Voorbereiding van het Regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 432. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
 433. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 434. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Defensie)
 435. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)
 436. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 437. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 438. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999–2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 439. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
 440. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 441. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Centrale Raad van Beroep)
 442. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 443. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Gerechtshoven)
 444. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Raad voor de Rechtspraak)
 445. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten)
 446. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 447. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Defensie)
 448. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Economische Zaken)
 449. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Financiën)
 450. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Justitie)
 451. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 452. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 453. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 454. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 455. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Stichting Uitvoering Omslagregelingen)
 456. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Algemene Zaken)
 457. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 458. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 459. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Defensie)
 460. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Economische Zaken)
 461. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Financiën)
 462. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Justitie)
 463. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 464. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 465. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 466. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Verkeer & Waterstaat)
 467. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 468. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 469. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 470. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 471. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 472. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 473. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 474. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 475. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 476. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 477. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 478. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 479. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 480. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 481. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 482. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 483. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie)
 484. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 485. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 486. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 487. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 488. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 489. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 490. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 491. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 492. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 493. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 494. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 495. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 496. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 497. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 498. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 499. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenland 1945-1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 500. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Algemene Zaken)
 501. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
 502. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Economische Zaken)
 503. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Justitie)
 504. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 505. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 506. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 507. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 508. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 509. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 510. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 511. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 512. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 513. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 514. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 515. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 516. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 517. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 518. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 519. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 520. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 521. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 522. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 523. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
 524. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 525. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Economische Zaken)
 526. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Financiën)
 527. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 528. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 529. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 530. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 531. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
 532. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 533. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 534. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 535. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 536. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 537. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 538. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 539. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 540. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 541. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 542. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
 543. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp vanaf 1975 (Minister van Justitie)
 544. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 545. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 546. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 547. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 548. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Financiën)
 549. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Justitie)
 550. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 551. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 552. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 553. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 554. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 555. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 556. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 557. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 558. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 559. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 560. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 561. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 562. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 563. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 564. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
 565. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit)
 566. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland)
 567. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)
 568. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
 569. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 570. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 571. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 572. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 573. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 574. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 575. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 576. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 577. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 578. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 579. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 580. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 581. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 582. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Financiën)
 583. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 584. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 585. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 586. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 587. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 588. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 589. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 590. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 591. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 592. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 593. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 594. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 595. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
 596. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 597. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 598. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 599. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 600. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 601. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 602. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 603. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 604. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 605. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 606. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 607. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 608. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 609. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 610. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 611. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 612. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Economische Zaken)
 613. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 614. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945– (Minister van Financiën)
 615. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 616. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 617. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 618. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 619. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 620. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 621. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
 622. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Justitie)
 623. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 624. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Amateurkunst)
 625. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 626. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 627. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 628. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 629. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 630. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 631. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 632. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Mondriaan Stichting)
 633. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst)
 634. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stimuleringsfonds voor de Architectuur)
 635. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 636. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 637. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 638. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 639. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 640. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 641. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 642. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 643. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 644. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 645. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))
 646. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting NAK)
 647. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
 648. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 649. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 650. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 651. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 652. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 653. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 654. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 655. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren)
 656. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
 657. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)
 658. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
 659. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 660. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 661. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Defensie)
 662. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Justitie)
 663. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 664. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 665. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 666. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (College van Toezicht collectieve beheersorganisatie auteurs- en naburige rechten en voorganger)
 667. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Commissariaat voor de Media)
 668. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 669. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)
 670. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 671. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 672. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 673. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 674. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 675. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 676. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
 677. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Radio Nederland Wereldomroep)
 678. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Stichting Etherreclame)
 679. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 680. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 681. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 682. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Economische Zaken)
 683. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
 684. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 685. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 686. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 687. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 688. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 689. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 690. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 691. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 692. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 693. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)
 694. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 695. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken)
 696. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 697. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 698. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 699. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 700. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 701. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 702. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 703. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 704. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 705. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 706. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 707. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 708. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 709. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 710. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 711. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Buitenlandse Zaken)
 712. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Defensie)
 713. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Economische Zaken)
 714. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Financiën)
 715. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Justitie)
 716. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 717. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 718. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 719. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 720. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 721. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 722. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 723. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 724. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 725. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 726. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
 727. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 728. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 729. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 730. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 731. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 732. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 733. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 734. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
 735. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 736. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 737. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 738. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Algemene Zaken)
 739. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Defensie)
 740. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein onderwijs vanaf 1992 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 741. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking 1965–1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 742. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 743. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 744. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 745. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 746. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 747. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 748. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 749. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 750. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 751. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 752. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 753. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 754. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen)
 755. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
 756. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Cogis)
 757. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Het Gebaar)
 758. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Joods Humanitair Fonds)
 759. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma)
 760. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
 761. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM))
 762. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Erasmus Medisch Centrum (EMC))
 763. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC))
 764. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG))
 765. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht))
 766. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 767. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 768. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 769. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 770. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 771. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 772. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 773. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 774. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 775. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 776. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 777. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 778. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 779. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 780. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Defensie)
 781. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Justitie)
 782. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 783. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Nederlandse Transplantatie Stichting)
 784. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Stichting Fonds PGO, fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden)
 785. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
 786. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 787. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 788. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 789. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 790. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 791. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 792. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 793. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 794. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Algemene Zaken)
 795. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 796. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 797. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Defensie)
 798. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Economische Zaken)
 799. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Financiën)
 800. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Justitie)
 801. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 802. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 803. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 804. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 805. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
 806. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 807. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 808. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 809. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 810. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 811. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 812. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 813. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 814. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 815. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 816. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 817. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 818. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 819. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1945
 820. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950 (Gerechtshoven)
 821. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
 822. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 823. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Defensie)
 824. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Economische Zaken)
 825. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Financiën)
 826. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Justitie)
 827. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 828. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 829. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 830. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
 831. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regulering en toezicht bank- en kredietwezen 1992–2002
 832. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)
 833. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 834. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 835. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)
 836. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 837. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Justitie)
 838. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 839. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 840. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 841. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974 (Minister van Financiën)
 842. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 843. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 844. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 845. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 846. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 847. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 848. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 849. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 850. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 851. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 852. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 853. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 854. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 855. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 856. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 857. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 858. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 859. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 860. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 861. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 862. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 863. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 864. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 865. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 866. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 867. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 868. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 869. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 870. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 871. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 872. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 873. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 874. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 875. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 876. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 877. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Algemeen Nederlands verbond van Reisondernemingen)
 878. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 879. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 880. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 881. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 882. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 883. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 884. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 885. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 886. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)
 887. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 888. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 889. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)
 890. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 891. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Justitie)
 892. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 893. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 894. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
 895. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 896. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 897. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 898. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 899. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 900. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 901. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 902. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Nederlandse Zorgautoriteit)
 903. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 904. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 905. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 906. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 907. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Economische Zaken)
 908. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
 909. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 910. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 911. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 912. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 913. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 914. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 915. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 916. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 917. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)
 918. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
 919. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 920. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 921. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007)
 922. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008)
 923. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))
 924. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ))
 925. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 926. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Financiën)
 927. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Justitie)
 928. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 929. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 930. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 931. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 932. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 933. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 934. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 935. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)
 936. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)
 937. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)
 938. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)
 939. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 940. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 941. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 942. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 943. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 944. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 945. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
 946. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 947. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 948. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 949. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 950. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 951. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Radboud Universiteit Nijmegen)
 952. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Rijksuniversiteit Groningen)
 953. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Delft)
 954. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Eindhoven)
 955. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Leiden)
 956. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Maastricht)
 957. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Twente)
 958. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Utrecht)
 959. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Amsterdam)
 960. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Tilburg)
 961. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Vrije Universiteit)
 962. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Wageningen Universiteit)
 963. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 964. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 965. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer)
 966. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 967. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 968. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 969. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
 970. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
 971. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid periode vanaf 1945’ (Minister van Economische Zaken)
 972. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Algemene Zaken)
 973. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 974. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Buitenlandse Zaken)
 975. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Defensie)
 976. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Financiën)
 977. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 978. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 979. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 980. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 981. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 982. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 983. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen de Nederlandsche Bank en de Stichting Beleggerscompensatiefonds beleidsterreinen toezicht op het kredietwezen, enz. vanaf 1952
 984. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Douane vanaf 1996 (minister van Financiën, ressort Belastingdienst)
 985. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen en de onder hem ressorterende actoren Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 986. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg beleidsterrein Toezicht op de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg vanaf 1945
 987. Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vanaf 1993
 988. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Algemene Zaken beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945
 989. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945
 990. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
 991. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Forensisch Instituut over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Justitie)
 992. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Rijkscommissie en Dagelijkse commissie Export-, import- en investeringsgaranties beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties 1922–2008
 993. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Stichting Pensioen en Verzekeringskamer 1923–2004
 994. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Advisering Onderwijsraad 1980–2003
 995. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Basisonderwijs 1945–1998
 996. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs (1945) 1968–1998
 997. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 1968–1999
 998. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Speciaal onderwijs 1950–1996
 999. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Voortgezet onderwijs periode 1968–1998
 1000. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
 1001. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999
 1002. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Open Universiteit en de onder hem ressorterende actoren op beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1985–
 1003. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Opleiding en registratie vanaf 1932 (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst)
 1004. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Orde van Octrooigemachtigden vanaf 1936
 1005. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Prophylaxefonds (Sociale Zekerheid 1931–1950) en rechtsopvolger Praeventiefonds (Volksgezondheidsubsidies 1950–1998)
 1006. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Raden voor Rechtshulp vanaf 1994
 1007. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Inschrijving Eigen Vervoer
 1008. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996
 1009. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stimuleringsfonds voor de Pers vanaf 1974
 1010. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
 1011. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Zorgonderzoek Nederland beleidsterrein Volksgezondheidsubsidies vanaf 1995 tot 2001
 1012. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Justitie)
 1013. Besluit vaststelling selectielijst neerslag PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en haar commissies, 1949–1999
 1014. Besluit vaststelling selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2008
 1015. Besluit vaststelling selectielijst P-Direkt voor de periode vanaf 1945
 1016. Besluit vaststelling selectielijst Politieacademie en rechtsvoorganger over de periode vanaf 1992
 1017. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Pluimvee en Eieren over de periode vanaf 1956
 1018. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vee en Vlees over de periode vanaf 1956
 1019. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vis periode vanaf 1956
 1020. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Zuivel, over de periode 2000–
 1021. Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Accreditatie vanaf 1995
 1022. Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Werk en Inkomen (bedrijfsvoeringstaken periode vanaf 2002)
 1023. Besluit vaststelling selectielijst RDW vanaf 1996
 1024. Besluit vaststelling selectielijst Rijksgebouwendienst, periode vanaf 2010
 1025. Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseale instellingen over de periode 1946–1995
 1026. Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseum
 1027. Besluit vaststelling selectielijst Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014)
 1028. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart periode vanaf 1993
 1029. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) over de periode 1988–1 juli 2012
 1030. Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006
 1031. Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud vanaf 2004 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf oktober 2006
 1032. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999
 1033. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Participatiefonds over de periode vanaf 1995
 1034. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Skal en rechtsvoorganger vanaf 1985
 1035. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Vervangingsfonds over de periode vanaf 1992
 1036. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor de periode vanaf 2015
 1037. Besluit vaststelling selectielijst Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) vanaf 1988
 1038. Besluit vaststelling selectielijst TNO over periode vanaf 1932
 1039. Besluit vaststelling selectielijst TÜV Nederland voor de periode vanaf 2000
 1040. Besluit vaststelling selectielijst UWV vanaf 2014
 1041. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
 1042. Besluit vaststelling selectielijst voor Algemene Rekenkamer, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, voor de periode vanaf 1945
 1043. Besluit vaststelling selectielijst voor de gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 2017
 1044. Besluit vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014
 1045. Besluit vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–
 1046. Besluit vaststelling selectielijst Waterschappen vanaf 1 januari 2012
 1047. Besluit vaststelling selectielijst Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de periode vanaf 2012
 1048. Besluit vaststelling selectielijst zorgdrager Minister van Financiën werkprocessen Belastingdienst Toeslagen over periode 2004–
 1049. Besluit vaststelling selectielijst Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen vanaf 2001
 1050. Besluit vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universitaire Medische Centra (UMC) en bij de UMC geplaatste Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s), over de periode vanaf 1985
 1051. Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017
 1052. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 1053. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 1054. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017
 1055. Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid
 1056. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 1057. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 1058. Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2018
 1059. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 1060. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 1061. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015
 1062. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017
 1063. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
 1064. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 1065. Besluit vervanging door zorgdrager
 1066. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
 1067. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 1068. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
 1069. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
 1070. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
 1071. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 1072. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 1073. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
 1074. Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)
 1075. OCW-intrekkingsregeling 2004
 1076. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 1077. Openbaarheid archiefbescheiden Militair Gezag
 1078. Openbaarheid archiefbescheiden ‹Archiefwet 1962›
 1079. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 1080. Overbrengingsbesluit notariële archiefbescheiden
 1081. Raadpleging archief NBS
 1082. Raadpleging notariële archiefbescheiden
 1083. Regeling archiefbeheer NZa
 1084. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 1085. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 1086. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 1087. Regeling beperking openbaarheid archief Directie Arbeidsomstandigheden ((1979) 1995 t/m 2004)
 1088. Regeling beperking openbaarheid archief Ministerie van Maatschappelijk Werk 1945–1969
 1089. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden
 1090. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden ( Bulgarije (Sofia)(1940–1941) 1947–1954)
 1091. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Accountantsdienst Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers over de periode (1975) 1989–1999)
 1092. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Regeringscommissaris voor het Radiowezen, vanaf 1969 voor de Omroep (1926–) 1947–1987 (–1989))
 1093. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Bulgarije 1907-1941, enz.)
 1094. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963))
 1095. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Londen (1824) 1890–1949, enz.)
 1096. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Medan (1950–1957), enz.)
 1097. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Ministerie van Maatschappelijk Werk 1952–1965)
 1098. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Osaka-Hiogo/Kobe, enz. 1868-1941 (1953))
 1099. Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)
 1100. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam periode 1930–1980)
 1101. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Groningen periode (1930) 1931–1985 (1986)
 1102. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, periode (1930) 1931–1973)
 1103. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 1104. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Directoraat-Generaal Volksgezondheid, periode (1913) 1946–1982 (1989)
 1105. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, over de periode (1910–) 1965–1982 (–1990)
 1106. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 1107. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen (arbeid en taakvoorganger 1980 t/m 1994)
 1108. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Financieringen 1927–1994
 1109. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen en taakvoorgangers, 1946–1999
 1110. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 1111. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
 1112. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
 1113. Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden
 1114. Regeling vervanging archiefbescheiden
 1115. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 1116. Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van handelingen van het Hoofdproductschap Akkerbouw en taakvoorgangers
 1117. Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van handelingen vanaf 1945 van de Minister van LNV en taakvoorgangers
 1118. Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven
 1119. Selectielijst beleidsterrein Arbeidsverhoudingen vanaf 1945
 1120. Selectielijst beleidsterrein toezicht op de volksgezondheid
 1121. Selectielijst binnen de taakgebieden volksgezondheid en milieu
 1122. Selectielijst Gezondheidsraad
 1123. Selectielijst handelingen Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen 1945-1962
 1124. Selectielijst handelingen Minister van Justitie en onder hem ressorterende actoren op beleidsterrein weerkorpsen en beveiligingsorganisaties
 1125. Selectielijst minister LNV binnen beleidsterrein relatienotabeleid
 1126. Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van de Minister van LNV en taakvoorgangers (vanaf 1945)
 1127. Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van Staatsbosbeheer als ZBO (vanaf 1998)
 1128. Selectielijst neerslag handelingen Commissie Medische Ethiek LUMC over de periode 1985–2000
 1129. Selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 2001
 1130. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden
 1131. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 1132. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1133. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Verkeer en Waterstaat
 1134. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 1135. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965–heden, Financiën
 1136. Selectielijst neerslag handelingen Medisch Ethische Toetsingscommissie AZG en RuG over de periode 1985–2000
 1137. Selectielijst neerslag handelingen Minister m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 1138. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Algemene Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1139. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1140. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1141. Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ m.b.t. de SER 1970 - heden
 1142. Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1143. Selectielijst neerslag handelingen Minister van LNV op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1144. Selectielijst neerslag handelingen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1145. Selectielijst neerslag handelingen Minister van SZW m.b.t. de SER 1970 - heden
 1146. Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden
 1147. Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 1148. Selectielijst neerslag handelingen minister van Verkeer en Waterstaat
 1149. Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel (periode 1945-2000)
 1150. Selectielijst neerslag handelingen van de Dienst Domeinen
 1151. Selectielijst neerslag handelingen Ziekenfondsraad
 1152. Selectielijst neeslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Defensie
 1153. Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie
 1154. Selectielijst staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden
 1155. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein basisonderwijs over de periode 1945-1998
 1156. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs over de periode 1968-1998
 1157. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein voortgezet onderwijs over de periode 1968-1998
 1158. Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1991-1997
 1159. Statuut agentschap Nationaal Archief
 1160. Vaststelling selectielijst administratieve neerslag publiekrechtelijke taken CAK vanaf 2007 en zijn bedrijfsvoeringstaken vanaf 1968
 1161. Vaststelling selectielijst archieven
 1162. Vaststelling selectielijst beleidsterrein Nationaliteiten over de periode vanaf 1945
 1163. Vaststelling selectielijst beleidsterrein overheidsinformatievoorziening 1945–1999
 1164. Vaststelling selectielijst bosbouw
 1165. Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (EZ)
 1166. Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (LNV)
 1167. Vaststelling selectielijst DG Management en Personeelsbeleid
 1168. Vaststelling selectielijst Flora en fauna
 1169. Vaststelling selectielijst grondprijsbeleid
 1170. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
 1171. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale voorzieningen over de periode 1940-1996
 1172. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein bezitsvorming 1945-1994
 1173. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
 1174. Vaststelling selectielijst Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beleidsterrein Agrarisch Onderwijs)
 1175. Vaststelling selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
 1176. Vaststelling selectielijst Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 1177. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1178. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1179. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1180. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1181. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1182. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1183. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1184. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1185. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1186. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1187. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1188. Vaststelling selectielijst OCW
 1189. Vaststelling selectielijst OCW en BZK
 1190. Vaststelling selectielijst OCW en Defensie
 1191. Vaststelling selectielijst OCW en Economische Zaken
 1192. Vaststelling selectielijst OCW en Financiën
 1193. Vaststelling selectielijst OCW en LNV
 1194. Vaststelling selectielijst OCW en SZW
 1195. Vaststelling selectielijst OCW en Verkeer en Waterstaat
 1196. Vaststelling selectielijst OCW en VROM
 1197. Vaststelling selectielijst OCW en VWS
 1198. Vaststelling selectielijst Openluchtrecreatie
 1199. Vaststelling selectielijst overzeese pensioenen
 1200. Vaststelling Selectielijst RIVM voor de periode vanaf 2004
 1201. Vaststelling selectielijst Telecommunicatie en Post inzake het Staatsbedrijf der PTT
 1202. Vaststelling selectielijst voor neerslag handelingen Rijksdienst Wegverkeer
 1203. Vaststelling selectielijst Wetenschappelijk onderwijs
 1204. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs
 1205. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
 1206. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (speciaal onderwijs)
 1207. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Onderwijsraad (BVE)
 1208. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden op het beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945
 1209. Vaststelling selectielijsten Centraal Planbureau
 1210. Vaststelling selectielijsten handelingen beleidsterrein waarborgen van (platina), gouden en zilveren werken, Ministerie van Economische Zaken
 1211. Vaststelling selectielijsten handelingen beleidsterrein waarborgen van (platina), gouden en zilveren werken, Ministerie van Financiën
 1212. Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten
 1213. Vaststelling selectielijsten Sociaal en Cultureel Planbureau
 1214. Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Economische Zaken (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)
 1215. Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Financiën (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)
 1216. Vaststelling selectielijsten Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 1217. Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990
 1218. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
 1219. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994
 1220. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
 1221. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister Financiën)
 1222. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1223. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1224. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1225. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1226. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1227. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1228. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1229. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Beheer Rijksbegroting 1945–2000 (Nationale Ombudsman)
 1230. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003
 1231. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1232. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Financiën
 1233. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 1234. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1235. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
 1236. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Hoge Raad van Adel)
 1237. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Nationale Ombudsman)
 1238. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 1239. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
 1240. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1241. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit
 1242. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945–1998: neerslag handelingen Universiteit Utrecht
 1243. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
 1244. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 1245. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 1246. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein tijdelijke waarneming door de Raad van het Koninklijk gezag over de periode 1945–2000 (Raad van State)
 1247. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
 1248. Vaststellingsbesluit selectielijst handelingen Minister van Buitenlandse Zaken beleidsterrein Staatsschuld over de periode 1945–2003
 1249. Vaststellingsbesluit selectielijst Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vanaf 2013
 1250. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
 1251. Vaststellingsbesluit selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
 1252. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
 1253. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beleidsterrein Staatsschuld periode 1945-2003
 1254. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1255. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 1256. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1257. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1258. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1259. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1260. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1261. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1262. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1263. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1264. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1265. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1266. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 1267. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Financiën)
 1268. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1269. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1270. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1271. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1272. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1273. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1274. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Defensie)
 1275. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Justitie)
 1276. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken )
 1277. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1278. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beleid Openbaar Ministerie periode vanaf 1950 (Minister van Justitie)
 1279. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Economische Zaken)
 1280. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Financiën)
 1281. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Justitie)
 1282. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1283. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1284. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 1285. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlands Instituut van Registeraccountants)
 1286. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlandse Orde Accountant-administratieconsulenten)
 1287. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Octrooicentrum Nederland)
 1288. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
 1289. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1290. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1291. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1292. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1293. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1294. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1295. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1296. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1297. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1298. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1299. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1300. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking over de periode vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1301. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1302. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1303. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1304. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1305. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1306. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1307. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1308. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Buitenlandse Zaken)
 1309. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Economische Zaken)
 1310. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Financiën)
 1311. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1312. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1313. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945
 1314. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1315. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1316. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1317. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1318. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1319. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1320. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1321. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1322. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1323. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1324. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1325. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1326. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1327. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1328. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1329. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1330. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1331. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1332. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1333. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1334. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1335. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1336. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1337. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1338. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1339. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (minister van Verkeer en Waterstaat)
 1340. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1341. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van BuitenlandseZaken)
 1342. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1343. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1344. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1345. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Defensie)
 1346. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Financiën)
 1347. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Justitie)
 1348. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1349. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1350. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Financiën)
 1351. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1352. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1353. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1354. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1355. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1356. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1357. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1358. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht)
 1359. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1360. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1361. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1362. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1363. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1364. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1365. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1366. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1947 (Pensioen- en Uitkeringsraad en taakvoorgangers)
 1367. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openluchtrecreatie 1946–1983 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1368. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Algemene Zaken)
 1369. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1370. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1371. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Defensie)
 1372. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Economische Zaken)
 1373. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Financiën)
 1374. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1375. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1376. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1377. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1378. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1379. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1380. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1381. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1382. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1383. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1384. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1385. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid 1974–1998 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1386. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst voor het Wegverkeer vanaf 1951 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1387. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst voor het Wegverkeer vanaf 1951 (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
 1388. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1389. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Defensie)
 1390. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Financiën)
 1391. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1392. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1393. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )
 1394. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1395. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1396. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Raad voor Werk en Inkomen)
 1397. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1398. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 1399. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997–2003 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1400. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Algemene Zaken)
 1401. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1402. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1403. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Defensie)
 1404. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Economische Zaken)
 1405. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Financiën)
 1406. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Justitie)
 1407. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1408. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1409. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1410. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1411. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 1412. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940–2004 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1413. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1414. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1415. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1416. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1417. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1418. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1419. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1420. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1421. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1422. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
 1423. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1424. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1425. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1426. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1427. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Algemene Zaken)
 1428. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries)
 1429. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1430. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Defensie)
 1431. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Economische Zaken)
 1432. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Financiën)
 1433. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
 1434. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 1435. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Radboud Universiteit Nijmegen)
 1436. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Rijksuniversiteit Groningen)
 1437. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Technische Universiteit Delft)
 1438. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Technische Universiteit Eindhoven)
 1439. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Maastricht)
 1440. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Twente)
 1441. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Utrecht)
 1442. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit van Amsterdam)
 1443. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit van Tilburg)
 1444. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Vrije Universiteit Amsterdam)
 1445. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)
 1446. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945–1986 (Universiteit Leiden)
 1447. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Centrale organisatie Werk en Inkomen en rechtsvoorganger Arbeidsvoorzieningenorganisatie 1997–2004
 1448. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen College Bescherming Persoonsgegevens beleidsterrein Persoonsregistraties vanaf 1989
 1449. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
 1450. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode vanaf 1996
 1451. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
 1452. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing periode vanaf 1945
 1453. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1454. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1455. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën beleidsterrein Staatsschuld periode 1945–2003
 1456. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1457. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1458. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1459. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1460. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1461. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1462. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1463. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990
 1464. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1465. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1466. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)
 1467. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1468. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1469. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van AZ)
 1470. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van BZK)
 1471. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Defensie)
 1472. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van EZ)
 1473. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Financiën)
 1474. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van LNV)
 1475. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
 1476. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van SZW)
 1477. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van V&W)
 1478. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van VROM)
 1479. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van BZK)
 1480. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van Defensie)
 1481. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van Financiën)
 1482. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van LNV)
 1483. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van OCW)
 1484. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van SZW)
 1485. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van VROM)
 1486. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945–1998 (Ministerie van VW)
 1487. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Algemene Rijksarchivaris)
 1488. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 1489. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Inspectie Cultuurbezit)
 1490. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Rijksarchiefinspectie)
 1491. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Instituut Collectie Nederland)
 1492. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Algemene Zaken)
 1493. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1494. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 1495. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Defensie)
 1496. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Economische Zaken)
 1497. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Financiën)
 1498. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Justitie)
 1499. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van LNV)
 1500. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1501. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1502. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 1503. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1504. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1505. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Technische Universiteit Delft)
 1506. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Technische Universiteit Eindhoven)
 1507. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Groningen)
 1508. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Leiden)
 1509. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Maastricht)
 1510. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Twente)
 1511. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Utrecht)
 1512. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit van Amsterdam)
 1513. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Wageningen Universiteit)
 1514. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Financiën)
 1515. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1516. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945–1981 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1517. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945–1981 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1518. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965
 1519. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999
 1520. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Planning van de voorzieningen in de gezondheidszorg over de periode 1982–2002
 1521. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1522. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
 1523. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Algemene Zaken)
 1524. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1525. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1526. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)
 1527. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)
 1528. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1529. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1530. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1531. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1532. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1533. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1534. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Financiën)
 1535. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1536. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1537. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1538. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1539. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1540. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 1541. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1542. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 1543. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Financiën)
 1544. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1545. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1546. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1547. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1548. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
 1549. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945–2000 (Minister van Defensie)
 1550. Vaststellingsbesluit selectielijst Stichting Saxion en taakvoorganger Hogeschool Enschede vanaf 30 december 1988
 1551. Vaststellingsbesluit selectielijsten Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 1552. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1553. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1554. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1555. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1556. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1557. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1558. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1559. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1560. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1561. Vaststellingsbesluiten selectielijsten Sociaal-Economische Raad
 1562. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW
 1563. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Financiën
 1564. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Justitie
 1565. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Verkeer en Waterstaat
 1566. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978-1999, Sociale Verzekeringsbank
 1567. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Algemene Zaken
 1568. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1569. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Defensie
 1570. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Financiën
 1571. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 1572. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1573. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Verkeer en Waterstaat
 1574. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1575. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 1576. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode vanaf 1941
 1577. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Algemene Zaken
 1578. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1579. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Buitenlandse Zaken
 1580. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Defensie
 1581. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Economische Zaken
 1582. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Financiën
 1583. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 1584. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1585. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 1586. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945–1996, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 1587. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945–1996, Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1588. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)
 1589. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Rijksbegroting periode 1940–1993
 1590. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing)
 1591. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad (beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1945)
 1592. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1593. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1594. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
 1595. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Katholieke Universiteit Brabant
 1596. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Katholieke Universiteit Nijmegen
 1597. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Technische Universiteit Delft
 1598. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Technische Universiteit Eindhoven
 1599. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Groningen
 1600. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Leiden
 1601. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Maastricht
 1602. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Twente
 1603. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Utrecht
 1604. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit van Amsterdam
 1605. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Vrije Universiteit Amsterdam
 1606. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Wageningen Universiteit
 1607. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
 1608. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
 1609. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999, Justitie
 1610. Verlenging beperking openbaarheid archiefbescheiden Raad van Beroep voor de Perszuivering
 1611. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 1612. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 1613. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 1614. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 1615. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
 1616. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017
 1617. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 1618. Vervangingsbesluit BIG archief 1995–2007 CIBG
 1619. Vervangingsbesluit BZ 2015
 1620. Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG
 1621. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 1622. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 1623. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Eerste Kamer der Staten-Generaal
 1624. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1625. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 1626. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 1627. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1628. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1629. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1630. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 1631. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 1632. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 1633. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 1634. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 1635. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD
 1636. Wijziging beperking openbaarheid rechterlijke archiefbescheiden
 1637. Wijzigingsbesluit Archiefbesluit 1995, enz. (invoering nieuwe selectieaanpak)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit beperking openbaarheid Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014
 2. Besluit beperking openbaarheid RGD, VGD en PGD 1917 (1941–2014)
 3. Besluit beperkingen aan de openbaarheid supplement archief Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013
 4. Besluit directeur- generaal DUO betreffende vervanging personeelsdocumenten/dossiers (P-documenten) DUO, 2015
 5. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 2.6
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.2
 3. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel: VII
 4. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 8.0
 5. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel: XXXVII
 6. Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s
  Artikel: XI
 7. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 4.32, 5.66
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, XI, XIIa, XVI
 10. Archiefbeheersregeling Kamer van Koophandel 2019
  Artikelen: 1, 3
 11. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 1, 14
 12. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 13. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikelen: 1, 12, 17
 14. Archiefbesluit 1995
  Artikelen: 1, 24
 15. Archiefregeling Londens Archief
  Artikel: 2
 16. Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019
  Artikel: 13
 17. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 1, 2
 18. Beheersregels archief DNB 2019
  Artikelen: 1, 2, 8, 11, 14, 15
 19. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 20. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
  Artikel: 2
 21. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
  Artikel: 2
 22. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
  Artikel: 2
 23. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
  Artikel: 2
 24. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
  Artikel: 2
 25. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
  Artikel: 3
 26. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 27. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Selectielijst beleidsterrein meteorologie vanaf 1945
 28. Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013)
  Artikel: 5
 29. Besluit archiefbeheersregels SER
  Artikel: 3
 30. Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie
  Artikelen: 1, 5
 31. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
  Artikel: 2
 32. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
  Artikel: 3
 33. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
  Artikel: 2
 34. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
  Artikel: 2
 35. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
  Artikel: 2
 36. Besluit digitale stukken Strafvordering
  Artikel: 7
 37. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
  Artikel: 1
 38. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikelen: 1, 3, 6, 7, 15
 39. Besluit instelling Bureau REACH
  Artikel: 7
 40. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijlage: bijlage
 41. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
  Artikel: 2
 42. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 43. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 44. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 45. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  Artikel: 2
 46. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 47. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 48. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 49. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 50. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 51. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 52. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 53. Besluit machtiging P-Direkt (Staten-Generaal)
  Artikel: 2
 54. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 55. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 6
 56. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 5
 57. Besluit opheffing Landbouwschap
  Artikel: 13
 58. Besluit overbrenging van registers van eigendomsovergangen naar Rijksarchiefbewaarplaatsen
 59. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 60. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging E-Doc
 61. Besluit tot regeling van overbrenging naar Rijksarchiefbewaarplaatsen van de rechterlijke archieven van 1811 tot 1838
 62. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 63. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 64. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 65. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 66. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 67. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 68. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 69. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 70. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Dranken
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Dranken
 71. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 72. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Wijn
  Bijlage: bijlage
 73. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 74. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 75. Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945
  Bijlage: bijlage
 76. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 77. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 78. Besluit vaststelling selectielijst monetair beleid De Nederlandsche Bank
 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: bijlage
 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 86. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 87. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 88. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 89. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 90. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument bevolkingsadministratie en reisdocumenten
 91. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 92. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 93. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 94. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 95. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 96. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 97. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Bijlage: Basisselectiedocument geldvoorziening 1940–
 98. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 99. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 100. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Selectielijst beleidsterrein gewasbescherming 1945–1995
 101. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 102. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 103. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument goederenvervoer 1945–
 104. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 105. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de neerslag van handelingen van de rijksoverheid op het gebied van grondprijsbeleid 1945–1993
 106. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument ‘herverzekerd’
 107. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 108. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 109. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 110. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein Kansspelen 1945–
 111. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
  Bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 112. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 113. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: bijlage
 114. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 115. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 117. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 118. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 119. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van staatsbosbeheer
 120. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 121. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 122. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument organisatie rijksoverheid 1945–
 123. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument ouderenbeleid 1945–
 124. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
  Bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 125. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 126. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: bijlage
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument ‘Geregeld Toezicht’
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 146. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 147. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 2
 148. Besluit vervreemding archiefbescheiden (papieren dossiers met gegevens beroepsbeoefenaren ex artikel 34 Wet BIG in register SKP (periode 2000–2012))
  Tekst: tekst
 149. Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)
  Artikel: III
 150. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
  Artikel: IV
 151. Besluit zoönosen
  Artikel: 5
 152. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 17a
 153. Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters
  Bijlage: Voorbeeldbepalingen te gebruiken bij het opstellen van de verordening op de vertrouwenscomissie (oktober 2017)
 154. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 155. Circulaire toepassen Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer met het Rijk
  Bijlage: BIO
 156. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 157. Erfgoedwet
  Artikel: 5.9
 158. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikelen: 26, 27
 159. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikelen: 26, 27
 160. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikelen: 27, 28
 161. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020
  Artikelen: 26, 27
 162. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikelen: 27, 28
 163. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 164. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikelen: 26, 27
 165. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikelen: 11, 30
 166. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikelen: 26, 27
 167. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikelen: 27, 28
 168. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Artikelen: 26, 27
 169. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 170. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 171. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: III
 172. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
  Artikel: 6
 173. Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad
  Artikel: 4
 174. Instellingsbesluit Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen
  Artikel: 8
 175. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek
  Artikel: 4
 176. Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010
  Artikel: 7
 177. Instellingsbesluit Due Diligence Commissie Landelijke Meldkamerorganisatie
  Artikel: 9
 178. Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies
  Artikel: 4
 179. Instellingsbesluit Interbestuurlijke taskforce gemeenten
  Artikel: 4
 180. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân
  Artikel: 4
 181. Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
  Artikel: 8
 182. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 8
 183. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 42
 184. Intrekkingswet BB
  Artikel: 31
 185. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Artikel: 4
 186. Invoeringsbesluit Waterwet
  Artikelen: XXX, XXXI
 187. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.25
 188. Jeugdwet
  Artikelen: 12.3, 12.3a
 189. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 190. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 15
 191. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 26
 192. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 193. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikelen: 1, 3, 28
 194. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
  Artikelen: 1, 4, 19, 24
 195. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikelen: 3, 16, 20
 196. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikelen: 26, 27
 197. Regeling archiefbeheer Kadaster
  Artikelen: 1, 18
 198. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 1, 6, 9, 16
 199. Regeling beheer archiefbescheiden
  Artikel: 3
 200. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
  Artikel: 6
 201. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
  Artikel: 2
 202. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
  Artikel: 2
 203. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
  Artikel: 2
 204. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
  Artikel: 2
 205. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
  Artikel: 2
 206. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
  Artikel: 2
 207. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
 208. Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden ministerie van Financiën SAP 3F systeem
  Artikel: 4
 209. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 4
 210. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 211. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikel: 2
 212. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Bijlage: 1
 213. Regeling inrichting landelijk gebied
  Artikel: 4
 214. Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
  Artikel: 6
 215. Regeling marktordening vlees
  Artikel: 4:2
 216. Regeling marktordening zuivel
  Artikel: 4:2
 217. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 7.17
 218. Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats
  Artikelen: 1, 2
 219. Regeling teelt
  Artikel: 10
 220. Regeling wijn en olijfolie
  Artikel: 22
 221. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
  Artikel: XX
 222. Reglement archief commissie Samson
  Artikel: 3
 223. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 1
 224. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 32
 225. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 226. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikelen: 90, 92
 227. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: Basisselectiedocument voor archiefbescheiden op het beleidsterrein emancipatie en gelijke behandeling
 228. Statuten Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 229. Statuten Stichting Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 16
 230. Statuut agentschap Nationaal Archief
  Artikelen: 4, 12
 231. Telecommunicatiewet
  Artikel: 20.15a
 232. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 233. Vaststelling selectielijst beleidsterrein Nationaliteiten over de periode vanaf 1945
  Bijlage: Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Minister van Justitie en de onder zijn zorg vallende actoren op het beleidsterrein Nationaliteiten vanaf 1945
 234. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 235. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
  Bijlage: Basisselectielijst voor archiefbescheiden van (regionale) politieorganisaties 2004
 236. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 237. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 238. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 239. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 240. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 241. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000
 242. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: Basis selectie document rijksinstituut voor drinkwatervoorziening 1913–1983
 243. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit
  Bijlage: Basisselectiedocument
 244. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 245. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 246. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 247. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
  Bijlage: Basisselectiedocument
 248. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 249. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 250. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode vanaf 1996
  Bijlage: Selectielijst KOFS
 251. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 252. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 253. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT
 254. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990
  Bijlage: Bsd monumentenzorg 1945–1990
 255. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Selectielijst Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 256. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 257. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis-selectiedocument auteursrecht (1912) 1945–2000
 258. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlandse Orde Accountant-administratieconsulenten)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 259. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
  Bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 260. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag op het beleidsonderdeel
 261. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 262. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 263. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument industrie- en technologiebeleid 1945–
 264. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument internationale rechtshulp in strafzaken
 265. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 266. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 267. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 268. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 269. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 270. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 271. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 272. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 273. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Ontwerp-basisselectiedocument deviezenbeleid 1945–1981
 274. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965
  Bijlage: Basisselectiedocument
 275. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999
  Bijlage: Basisselectiedocument
 276. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Planning van de voorzieningen in de gezondheidszorg over de periode 1982–2002
  Bijlage: Basisselectiedocument
 277. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 278. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 279. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 280. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
  Bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 281. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 282. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Twente
 283. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945–1996, Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijlage: Basis selectiedocument
 284. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 285. Waterbesluit
  Artikel: 8.3
 286. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
  Artikel: VI
 287. Wet gebruik Friese taal
  Artikel: 23
 288. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 11
 289. Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikelen: CV, CXVI, CXVIII, CXVIIIb
 290. Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer
  Artikel: 6
 291. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.2.3, 11.3.3
 292. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 77
 293. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 25
 294. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 80
 295. Wet op het notarisambt
  Artikel: 131
 296. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 21
 297. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 12
 298. Wet opheffing Visserijschap en Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven
  Artikel: 10
 299. Wet opheffing bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie
  Artikel: 9
 300. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel: LV
 301. Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen
  Artikel: 8b
 302. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
  Artikel: 10
 303. Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
  Artikel: VIII
 304. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 13
 305. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 29
 306. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
  Artikel: XV
 307. Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)
  Artikel: II
 308. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
  Artikel: IV
 309. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
  Artikel: VI
 310. Wijzigingsregeling Regeling dierlijke producten (aanduiding bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen)
  Artikel: II
 311. Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)
  Artikel: XV
 312. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 313. Wijzigingswet Kadasterwet en Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken Dienst voor het kadaster en de openbare registers, enz.)
  Artikel: VI
 314. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel: IV
 315. Wijzigingswet Mediawet 2008 (toekomstbestendig maken publieke mediadienst)
  Artikel: II
 316. Wijzigingswet Wet cliëntenrechten zorg, enz. (taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)
  Artikel: XXXXVIII
 317. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
  Artikel: V
 318. Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, enz. (verbeteringen tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien functioneren wet)
  Artikel: X
 319. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling, enz. (vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel)
  Artikelen: XVI, XXIII, XXIV
 320. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
  Artikel: VII
 321. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid, enz. (instelling Raad voor cultuur)
  Artikel: II
 322. Wijzigingswet Wet wegvervoer goederen (omvorming Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: III
 323. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikel: XIV
 324. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: VI
 325. Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010
  Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 271 34123 06-07-2015 Stb. 2015, 299
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 30-11-2012 Stb. 2012, 633
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 243 33095 30-11-2012 Stb. 2012, 632
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 341 29877 27-06-2005 Stb. 2005, 342
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 519 28835 01-02-2005 Stb. 2005, 66
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 17 29046 29-01-2004 Stb. 2004, 45
Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
21-03-2001 Wijziging 08-03-2001 Stb. 2001, 131 27282 08-03-2001 Stb. 2001, 131
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
09-04-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 142 24481 13-03-1997 Stb. 1997, 142
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Wijziging 26-10-1995 Stb. 1995, 539 24090 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Wijziging 28-04-1995 Stb. 1995, 277 24058 15-12-1995 Stb. 1995, 671

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2a1)
Naar boven