Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 25b

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
    Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  2. Visserijwet 1963
    Artikel: 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Regeling basisregistratie personen
    Artikel 27

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-03-2001 Wijziging 08-03-2001 Stb. 2001, 131 27282 08-03-2001 Stb. 2001, 131
01-01-1998 Nieuw 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581

Annuleren

Naar boven