Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
 2. Besluit digitale vervanging archief
 3. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden
 4. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 5. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)
 6. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Nederlandse Transplantatiestichting 2019
 8. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 9. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
 10. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 11. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 12. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)
 13. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein
 14. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 15. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
 16. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 17. Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017
 18. Besluit routinematige digitale vervanging inkomende papieren archiefbescheiden DUO Groningen
 19. Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie
 20. Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018
 21. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)
 22. Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)
 23. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 24. Besluit vervanging analoge archiefbescheiden Nederlandse Zorgautoriteit 2017
 25. Besluit vervanging archiefbescheiden (aanvragen toekenning huursubsidie)
 26. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
 27. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017
 28. Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid
 29. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 30. Besluit vervanging archiefbescheiden Directie Justitiële Inrichtingen
 31. Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2018
 32. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 33. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 34. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2015
 35. Besluit vervanging archiefbescheiden RDW 2017
 36. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
 37. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV
 38. Besluit vervanging door zorgdrager
 39. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
 40. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
 41. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
 42. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
 43. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
 44. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
 45. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
 46. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
 47. Regeling vervanging archiefbescheiden
 48. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
 49. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn
 50. Vervanging archiefbescheiden Centraal Archief Belastingdienst Apeldoorn 1999
 51. Vervanging archiefbescheiden Centrale Bewaarplaats
 52. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 53. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
 54. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Rijksvastgoedbedrijf 2017
 55. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 56. Vervangingsbesluit BIG archief 1995–2007 CIBG
 57. Vervangingsbesluit BZ 2015
 58. Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG
 59. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 60. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 61. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Eerste Kamer der Staten-Generaal
 62. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 63. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 64. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 65. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 66. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 67. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 68. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 69. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 70. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 71. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 72. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 73. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 3. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 1
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 1, 2a
 5. Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019
  Artikel: 1
 6. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 19
 7. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
  Artikel: 1
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 17. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 18. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 19. Besluit machtiging P-Direkt (Staten-Generaal)
  Artikel: 2
 20. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 21. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 22. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 2
 23. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
  Artikel: 1
 24. Besluit vervanging archiefbescheiden Stichting Schadefonds Geweldsmisdrijven 4 december 2015
  Tekst: tekst
 25. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 26. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikel: 2b
 27. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 2b
 28. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 2b
 29. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020
  Artikel: 2b
 30. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikel: 2b
 31. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 32. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 2b
 33. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikel: 4
 34. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 2b
 35. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikel: 2b
 36. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Artikel: 2b
 37. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
  Artikelen: 1, 20
 38. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 39. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 22
 40. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 1
 41. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 42. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
  Artikel: 1
 43. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 44. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
  Artikel: 1
 45. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 30-11-2012 Stb. 2012, 633
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 243 33095 30-11-2012 Stb. 2012, 632
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven