Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Wijziging 19-12-2006 Stcrt. 2006, 253 AV/PB/102565A 19-12-2006 Stcrt. 2006, 253 Alg. 1
01-05-1995 Nieuwe-regeling 26-04-1995 Stcrt. 1995, 83 26-04-1995 Stcrt. 1995, 83

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor onderdeel g een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.
    Abusievelijk is voor onderdeel h een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven