Besluit instemming landsverordening Nederlandse Antillen

Geldend van 01-07-1995 t/m heden

Besluit van 25 april 1995, houdende instemming met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 11 april 1995 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van 21 april 1995, nr. 951549;

Gelet op artikel 44 van het Statuut voor het Koninkrijk;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 11 april 1995 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen wordt ingestemd.

Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 1995

Beatrix

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,

J.J.C. Voorhoeve

Uitgegeven de vierde mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina