Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1995.
Geldend van 01-09-1995 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk Mbb28395025
Identificatienummer BWBR0007337
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-09-1995

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-09-1995 Nieuwe-regeling 13-04-1995 Stcrt. 1995, 136 Mbb28395025 13-04-1995 Stcrt. 1995, 136
Naar boven