Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1995.
Geldend van 01-09-1995 t/m heden

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 01-09-1995

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-1995)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-1995 Nieuwe-regeling 13-04-1995 Stcrt. 1995, 136 Mbb28395025 13-04-1995 Stcrt. 1995, 136
Naar boven