Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2009.
Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0007325
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving
  2. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 21-02-2009 Stb. 2009, 144 07-04-2009 Stb. 2009, 184
Wijziging 16-08-2006 Stb. 2006, 409 16-08-2006 Stb. 2006, 409
Wijziging 24-10-2001 Stb. 2001, 520 13-06-2002 Stb. 2002, 329
Wijziging 31-10-1996 Stb. 1996, 557 20-12-1996 Stb. 1996, 686
01-07-1996 Wijziging 18-06-1996 Stb. 1996, 326 19-06-1996 Stb. 1996, 325
12-05-1995 t/m 01-01-1995 1) Nieuwe-regeling 07-04-1995 Stb. 1995, 247 07-04-1995 Stb. 1995, 247

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 51)
Naar boven