Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2009.
Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-05-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-05-1995 t/m 01-01-1995 Nieuwe-regeling 07-04-1995 Stb. 1995, 247 07-04-1995 Stb. 1995, 247
Naar boven