Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Terug naar begin van de pagina