Vaststelling dekking van de kosten Ziekenfondsraad 1994

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 13-04-1995 t/m 27-08-2004

Regeling houdende vaststelling van de dekking van de kosten van de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1994, voor zover ten laste komend van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 42 van de Wet financiering volksverzekeringen;

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 24 februari 1995, SEA/007373/95;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De kosten, welke voor de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat uit de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voortvloeien, worden gedekt op deze wijze, dat voor het jaar 1994 59 procent van de totale kosten van voornoemde Raad en zijn secretariaat worden gedekt uit de middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven