Wijzigingsbesluit IJkreglement, enz. inzake taxameters

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-08-1995 t/m 31-01-2007

Besluit van 5 april 1995, houdende wijziging van het IJkreglement, het Algemeen EEG-IJkbesluit en het Besluit personenvervoer (taxameters)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 9 mei 1994, nr. 94033593 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, 11, zesde lid, en 21a van de IJkwet en artikel 69 van de Wet personenvervoer;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nr. W10.94.0289);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 30 maart 1995, nr. 95006764 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.

 • 2 De bij dit besluit aangebrachte wijzigingen zijn, voor zover zij betrekking hebben op taxi's en in taxi's aanwezige taxameters, daarop van toepassing met ingang van de datum, die hierna is vermeld voor het betrokken geval:

  Indien het krachtens artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer in de vergunning opgenomen adres van de vervoerder ligt in:

  datum

  de provincie Groningen:

  1 augustus 1995

  de provincie Friesland:

  1 september 1995

  de provincies Drenthe en Limburg:

  1 oktober 1995

  de provincies Overijssel en Zeeland:

  1 november 1995

  de provincie Gelderland:

  1 december 1995

  de provincies Utrecht en Flevoland:

  1 januari 1996

  de provincie Noord-Brabant:

  1 februari 1996

  de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente Amsterdam:

  1 maart 1996

  de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gemeentes Rotterdam en 's-Gravenhage:

  1 april 1996

  de gemeente 's-Gravenhage:

  1 mei 1996

  de gemeente Rotterdam:

  1 juni 1996

  de gemeente Amsterdam:

  1 juli 1996

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven