Regelingen inzake pensioenen en uitkeringen oorlogs- en vervolgingsslachtoffers 1940-1945

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 08-04-1995 t/m 27-08-2004

Regelingen inzake pensioenen en uitkeringen oorlogs- en vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Gelet op artikel 18, vijfde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;

Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-1945;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 3 april 1995

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven