Opheffing Adviesraad voor de militaire produktie

Geldend van 01-04-1995 t/m heden

Opheffing Adviesraad voor de militaire produktie

De ministers van Economische Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken,

Besluiten:

Artikel I

Het besluit van de ministers van Economische Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken van 10 april 1978, houdende instelling van een Adviesraad voor de militaire produktie (Stcrt. 72), wordt ingetrokken.

Artikel II

De archiefbescheiden betreffende de werkzaamheden van de Adviesraad voor de militaire produktie worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit beheerd door het ministerie van Economische Zaken.

Artikel III

  • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 april 1995.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 29 maart 1995

De

minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

minister

van Defensie,

J.J.C. Voorhoeve

De

minister

van Buitenlandse Zaken,

H.A.F.M.O. van Mierlo

Terug naar begin van de pagina