Regeling aanwijzing ambtenaren mede belast met toezicht op naleving van het bepaalde krachtens artikel 17 Wet op de openluchtrecreatie

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-11-1995 t/m 24-02-2005

Regeling aanwijzing ambtenaren mede belast met toezicht op naleving van het bepaalde krachtens artikel 17 Wet op de openluchtrecreatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Wet op de openluchtrecreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Als ambtenaren mede belast met het toezicht op de naleving van het krachtens artikel 17 van de Wet op de openluchtrecreatie bepaalde worden aangewezen: de Hoofdinspecteur en de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de hoofdstukken III tot en met XIII van de Wet op de openluchtrecreatie in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 1995

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Naar boven