Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1995

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 30-03-1995 t/m 30-06-2011

Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart kan worden ingediend in de periode van 3 april tot en met 14 juli 1995.

  • 2 Het bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ingediende structuurplan dient betrekking te hebben op de periode van 5 augustus 1994 tot en met 31 december 1996.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 maart 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven