Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1995

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 19-11-1995 t/m 30-06-2011

Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Structuurverklaringen, aangevraagd in het tijdvak bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling openstelling Wet stimulering zeescheepvaart 1995, kunnen worden afgegeven tot een bedrag van:

  • a. maximaal f 75 mln., indien betrekking hebbend op de toekenning van zeescheepvaartaftrek;

  • b. maximaal f 60 mln., indien betrekking hebbend op de toekenning van stimuleringspremie zeescheepvaart.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling budgetten Wet stimulering zeescheepvaart 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

-Gravenhage, 24 maart 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven