Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 21-04-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 23 maart 1995, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en het Besluit trekkende bevolking WBO inzake de invoering van het schoolprofielbudget, en tot wijziging van een aantal andere besluiten op basis van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 18 november 1994, 94044496/2504, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 51, tweede en derde lid, 77, derde lid, 90, 91, eerste lid, 96a, eerste lid, 96c, tweede lid, en 115, eerste en tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel E 35, vierde lid, van de Overgangswet WBO en de artikelen 9, derde lid, 19a, eerste lid, 59, tweede en derde lid, 85, derde lid, 88j, 88n, eerste lid, 93a, eerste lid, en 93d, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 12 augustus 1994, nr. OR 94000411/1P);

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr. W05.94.0703);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 21 maart 1995, nr. 95003912/2504, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 3 De artikelen 3, onderdeel d, en 13b van het Formatiebesluit WBO 1992 en de artikelen 3, onderdeel d, en 20b van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 zoals die golden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing voor de berekening van of geschillen betreffende de formatie voor de schooljaren 1993-1994 en 1994-1995.

  • 4 De bepalingen van de titels D en E van het Besluit trekkende bevolking WBO die ingevolge dit besluit vervallen, blijven van toepassing voor berekeningen of geschillen over beschikkingen op basis van deze bepalingen, die betrekking hebben op de periode vóór 1 augustus 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 maart 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de twintigste april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven