Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Regeling vervallen per 12-05-2005.]
Geldend van 19-03-2004 t/m 11-05-2005

Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

De Ministers van Verkeer en Waterstaat en Defensie,

Gelezen de brief van de Régie des Voies Aériennes van 31 oktober 1994;

Gelet op artikel 16, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Wet Luchtverkeer;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. operational air traffic (OAT): vluchten die worden uitgevoerd onder militair gezag en die in principe niet worden uitgevoerd volgens de regels en procedures vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie;

 • b. TCC/RP Semmerzake: traffic control centre / RP Semmerzake;

 • c. FL: Flight Level;

 • d. LACC: London Area Control Centre behorende bij National Air Traffic Services;

 • e. LTCC: London Terminal Control Centre behorende bij National Air Traffic Services;

 • f. UTA: upper control area.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Brussel ACC wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage A, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 195 en een bovengrens van FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • -

  de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51 00 00 NB 005 46 02 OL, en

  51 00 00 NB 005 54 17 OL

 • -

  de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door TCC/RP Semmerzake wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage B, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 195 en een bovengrens van FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • -

  de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51 15 21 NB 005 33 24 OL, en

  51 14 46 NB 006 04 48 OL

 • -

  de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51 00 00 NB 005 46 02 OL, en

  51 00 00 NB 005 54 17 OL

 • -

  de oost- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 3a

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 Als gebied waar aan het luchtverkeer OAT luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door TCC/RP Semmerzake, wordt aangewezen het gebied aangegeven in bijlage BB, en deel uitmakend van de Nieuw Milligen TMA-D en van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 095 en een bovengrens van FL 660, voor zover lateraal begrensd door:

  • -

   de noordgrens: een lijn tussen de posities: 512637 NB 0050454 OL, en 511640 NB 0052700 OL

  • -

   de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door TCC/RP Semmerzake indien een verzoek daartoe is gedaan bij het MilATCC Nieuw Milligen.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Brussel ACC wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage C, en deel uitmakend van de Maastricht TMA 1 en 2, met een ondergrens van FL 95 en een bovengrens van FL 195, voor zover lateraal begrensd door:

 • -

  de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51 00 00 NB 005 46 02 OL, en

  51 00 00 NB 005 54 17 OL

 • -

  de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 Als gebied waar aan het luchtverkeer, voor zover het gaat om naderend- en vertrekkend verkeer naar en van het luchtvaartterrein Kleine Brogel, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Kleine Brogel APP wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage D, en deel uitmakend van de Maastricht TMA 1, met een ondergrens van 1500 ft MSL en een bovengrens van 3500 ft MSL, voor zover lateraal begrensd door:

  • -

   de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   51 15 21 NB 005 33 24 OL, en

   51 15 05 NB 005 50 02 OL

  • -

   de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   51 15 05 NB 005 50 02 OL, en

   51 09 19 NB 005 50 02 OL

  • -

   de zuid - en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 Op verzoek van Kleine Brogel APP en afhankelijk van de luchtverkeerssituatie, kan de bovengrens van het in het eerste lid genoemde gebied, worden verhoogd naar 4500 ft MSL.

Artikel 5a

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 Als gebied waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van Kleine-Brogel volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied behorend tot de Kleine-Brogel CTR, als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage DD met als ondergrens de grond en een bovengrens van 3000 voet AMSL en lateraal begrensd door:

 • -

  de noordgrens: een cirkel van 5 nautische mijlen rond positie 51 13 48 NB 005 36 12 OL, en

 • -

  de zuidgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 De plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van Kleine-Brogel meldt het begin en het einde van hun luchtverkeersdienstverlening bij het MilATCC Nieuw Milligen.

 • 3 MilATCC Nieuw Milligen verzorgt de luchtverkeersdienstverlening, volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, in het gebied wanneer Kleine-Brogel zich heeft afgemeld.

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 Als gebied waar aan IFR-vluchten, voor zover het gaat om naderend- en vertrekkend verkeer naar en van het luchtvaartterrein Brüggen, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Düsseldorf ACC wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage E, en deel uitmakend van de Maastricht TMA 1, met een ondergrens van 2500 ft MSL en een bovengrens van FL 195, met uitzondering van het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied Brüggen, voor zover lateraal begrensd door:

  • -

   de noordgrens: een lijn tussen de posities

   51 14 55 NB 005 57 18 OL, en

   51 14 46 NB 006 04 48 OL

  • -

   de oost - en zuidgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam

  • -

   de westgrens: een lijn tussen de posities

   51 14 55 NB 005 57 18 OL, en

   51 05 22 NB 006 00 28 OL.

 • 2 Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Düsseldorf ACC indien een verzoek daartoe is gedaan bij Beek TWR/APP.

Artikel 6a

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 Als gebied waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van Niederrhein volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied behorend tot de Niederrhein CTR, als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage EE.

 • 2 De plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van Niederrhein meldt het begin en het einde van haar luchtverkeersdienstverlening bij het MilATCC Nieuw Milligen.

 • 3 MilATCC Nieuw Milligen verzorgt de luchtverkeersdienstverlening, volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, in het gebied wanneer Niederrhein zich heeft afgemeld.

Artikel 7

[Vervallen per 12-05-2005]

 • 1 De LVNL wordt belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening aan IFR-vluchten in het gebied als aangegeven in bijlage F, met uitzondering van de plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, met een ondergrens van 1500 ft MSL en een bovengrens van FL 95, voor zover lateraal begrensd door:

  • -

   de noord-, west- en zuidgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam

  • -

   de oostgrens: een lijn tussen de posities

   51 05 22 NB 006 00 28 OL, en

   50 55 42 NB 006 03 15 OL.

 • 2 Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven indien het gebied als bedoeld in artikel 9 gebruikt wordt.

Artikel 8

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan naderend IFR-verkeer voor baan 09 van het luchtvaartterrein Brüggen, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Düsseldorf ACC wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage G, en deel uitmakend van de Maastricht TMA 1, met een ondergrens van 1500 ft MSL en een bovengrens van 2500 ft MSL, voor zover lateraal begrensd door:

 • -

  de noordgrens: een lijn tussen de posities

  51 15 05 NB 005 50 02 OL, en

  51 14 46 NB 006 04 48 OL

 • -

  de oostgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam, in zuidelijke richting tot de positie 51 08 10 NB 006 06 05 OL

 • -

  de zuidgrens: een lijn tussen de posities

  51 08 10 NB 006 06 05 OL, en

  51 06 42 NB 005 50 02 OL

 • -

  de westgrens: een lijn vanuit de positie 51 06 42 NB 005 50 02 OL, via de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam naar de positie 51 09 19 NB 005 50 02 OL en in noordelijke richting naar 51 15 05 NB 005 50 02 OL.

 • 2 Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door Düsseldorf ACC indien een verzoek daartoe is gedaan bij Beek TWR/APP.

Artikel 8a

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het LACC volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage H, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 235 en een bovengrens van FL 660, en lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 57 56.44 NB 003 10 18.61 OL

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 56.44 NB 003 10 18.61 OL en 51 28 50.17 NB 003 10 18.61 OL

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 28 50.17 NB 003 10 18.61 OL

 • de westgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL

Artikel 8b

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het LACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage I, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 215 en een bovengrens van FL 235, en lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 57 13.20 NB 002 30 00.00 OL

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 13.20 NB 002 30 00.00 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de westgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL

Artikel 8c

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT boven FL 195, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het LTCC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A tussen FL 055 en FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C tussen FL 195 en FL 215, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage J, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 055 en een bovengrens van FL 215, en lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 57 13.20 NB 002 30 00.00 OL

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 13.20 NB 002 30 00.00 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de westgrens: een lijn tussen de posities: 51 57 02.16 NB 002 21 22.62 OL en 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL

Artikel 8d

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het LACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage K, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 215 en een bovengrens van FL 660, en lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities: 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL en 51 27 20.12 NB 002 30 00.00 OL

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities: 51 30 00.00 NB 002 00 00.00 OL en 51 27 20.12 NB 002 30 00.00 OL

 • de westgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 30 00.00 NB 002 00 00.00 OL

Artikel 8e

[Vervallen per 12-05-2005]

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT boven FL 195, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het LTCC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A tussen FL 055 en FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C tussen FL 195 en FL 215, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in bijlage L, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 055 en een bovengrens van FL 215, en lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities: 51 38 12.59 NB 002 30 00.00 OL en 51 27 20.12 NB 002 30 00.00 OL

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities: 51 30 00.00 NB 002 00 00.00 OL en 51 27 20.12 NB 002 30 00.00 OL

 • de westgrens: een lijn tussen de posities: 51 42 44.83 NB 002 10 01.17 OL en 51 30 00.00 NB 002 00 00.00 OL

Artikel 9

[Vervallen per 12-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot en met 2 maart 1995.

Artikel 9a

[Vervallen per 12-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de Directie Luchtvaartinspectie, bibliotheek, Saturnusstraat 71, Hoofddorp.

's-Gravenhage, 03-03-1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze, het

hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst

,

J.S. van Dam

,
De

Minister

van Defensie,
Voor deze, het

hoofd van de Afdeling Ondersteunende Operatiën van de Directie Operatiën Koninklijke Luchtmacht

,

J. van Harmelen

(Kolonel)

Bijlage A

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage B

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage C

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage D

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage E

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage F

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage G

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage H. behorende bij de artikel 8a van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 75778.png

Bijlage I. behorende bij de artikel 8b van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 75779.png

Bijlage J. behorende bij de artikel 8c van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 75780.png

Bijlage K. behorende bij de artikel 8d van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 75781.png

Bijlage L. behorende bij de artikel 8e van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 75782.png

Bijlage BB

[Vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage DD. behorende bij artikel 5a van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie van 3 maart 1995, nr. DGRLD/JBZ/95002008, houdende aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties (Stcrt. 76)

[Vervallen per 12-05-2005]

Bijlage 43659.png

Nederlands deel van de Kleine-Brogel CTR

Bijlage EE. behorende bij artikel 6a van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie van 3 maart 1995, nr DGRLD/JBZ/95.002008, houdende aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties (Stcrt. 76)

[Vervallen per 12-05-2005]

Onderdeel van E, behorende bij artikel 5 en artikel 16, tweede lid van de Regeling luchtverkeersdienstverlening Plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden

Niederrhein CTR

 • 1. De laterale grenzen van het Nederlandse deel van het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied Niederrhein (Niederrhein CTR) zijn als volgt: Van positie 51°33'15" NB 006°10'20" OL naar 51°33'22"NB 006°01'09" OL dan via een deel van een cirkel gecentreerd rond 51°31'05" NB 005°51'22" OL met een radius van 6,5 NM naar 51°36'44" NB 005°56'34" OL, via een rechte lijn naar 51°39'28" NB 005°56'41" OL en verder via 51°39'05" NB 006°07'00" OL, langs de Nederlands-Duitse grens naar 51°33'15" NB 006°10'20" OL.

 • 2. De verticale grenzen van het Nederlandse deel de Niederrhein CTR zijn:

  • a. ondergrens: het aardoppervlak;

  • b. bovengrens: de ruimte 792 m boven gemiddeld zeeniveau.

Nederlands deel van de Niederrhein CTR

Bijlage 43660.png
Terug naar begin van de pagina