Wijziging taakstelling staatssecretaris VWS

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 15-11-2000 t/m 27-08-2004

Wijziging taakstelling staatssecretaris VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Gezien het koninklijk besluit van 22 augustus 1994, nr. 94.006589;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw E. G. Terpstra, is, binnen de grenzen van het door de minister vastgesteld beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende:

 • 1. het welzijnsbeleid waaronder begrepen het sociaal-cultureel werk, kinderopvang, homo- en lesbisch emancipatiebeleid, e.d.;

 • 2. het jeugdbeleid;

 • 3. het ouderenbeleid;

 • 4. het gehandicaptenbeleid;

 • 5. het beleid ten aanzien van dak- en thuislozen;

 • 6. het beleid ten aanzien van minderheden, inclusief vluchtelingen;

 • 7. het sportbeleid;

 • 8. het internationale welzijnsbeleid; en het internationale volksgezondheidsbeleid, met uitzondering van het beleid de Europese Unie rakend;

 • 9. het beleid ten aanzien van de herziening van de taakverdeling tussen de departementen van LNV en VWS op de terreinen van levensmiddelenwetgeving en -controle;

 • 10. het beleid ten aanzien van de voeding en de veiligheid van produkten;

 • 11. het beleid ten aanzien van de Keuringsdienst van Waren.

 • 12. onderwerpen die van geval tot geval door de minister worden aangewezen.

Het ministeriële besluit van 22 augustus 1994 (kenmerk BSG-U-94623) wordt hiermee ingetrokken. Het bovenstaande besluit zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven