Regeling geldsom visakten 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-03-1995 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1995: f 81. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 58,55 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 22,45.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1995: f 15. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 10,55 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 4,45.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Regeling uitreiking visakten 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1995.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J.F. de Leeuw

Naar boven