Regeling Stuf-WOZ

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 06-01-2014 t/m 31-12-2019

Regeling van 10 februari 1995, houdende Ministeriële regeling standaarduitwisselingsformaat in het kader van de Wet waardering onroerende zaken

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het in de bijlage van deze regeling geformuleerde uitwisselingsformaat vormt het standaarduitwisselingsformaat bedoeld in artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het college van burgemeester en wethouders of de in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambtenaar levert de gegevens volgens het uitwisselingsformaat, bedoeld in artikel 1, aan afnemers door het op elektronische wijze toezenden, mits de desbetreffende afnemer zich met de gebruikte infrastructuur akkoord heeft verklaard, met dien verstande dat de levering van gegevens over feiten of omstandigheden die geen inhoudelijke wijziging betekenen van de genomen beschikking op papier kan plaatsvinden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Stuf-WOZ.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Stuf-WOZ

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

1. Voorlooprecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 00)

3 - 6

4

N

09.10

Gemeentecode

7 - 46

40

A

09.11

Gemeentenaam

47 - 86

40

A

91.10

Contactpersoon

87 - 106

20

A

91.20

Telefoonnummer contactpersoon

107 - 110

4

N

71.10

Code afnemer

111 - 118

8

D

92.10

Aanmaakdatum

119 - 120

2

N

92.20

Bijgewerkt tot en met maand

121 - 128

8

D

92.30

Datum vorige aanlevering

129 - 129

1

A

93.30

Aard leveringsbestand

130 - 149

20

A

91.30

Softwareleverancier

150 - 151

2

N

91.40

Versie Stuf-WOZ

152 - 256

105

A

 

Filler

2. Indien records met WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 3):

Stuurrecord

       

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 20)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecords

       

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode

3 - 14

12

N

01.01

Uniek WOZ-objectnummer

15 - 54

40

A

10.20

Woonplaatsnaam

55 - 78

24

A

11.10

Straatnaam

79 - 83

5

N

11.20

Huisnummer

84 - 84

1

A

11.30

Huisletter

85 - 88

4

A

11.40

Huisnummertoevoeging

89 - 90

2

A

11.50

Aanduiding bij huisnummer

91 - 96

6

A

11.60

Postcode

97 - 136

40

A

11.70

Lokatieomschrijving

137 - 144

8

N

12.10

Grondoppervlakte

145 - 146

2

N

12.20

Gebruikscode

147 - 147

1

A

14.10

Code gebouwd/ongebouwd

148 - 155

8

N

14.20

Meegetaxeerde oppervlakte

       

gebouwd

156 - 166

11

N

14.30

Aandeel waarde gebouwd

167 - 177

11

N

15.10

Vastgestelde waarde

178 - 185

8

D

15.20

Waardepeildatum

186 - 188

3

N

15.30

Bijzondere-waarderingscode

189 - 189

1

A

81.10

Mutatiecode

190 - 197

8

D

81.20

Ingangsdatum

198 - 205

8

D

81.30

Einddatum

206 - 210

5

A

Filler

211 - 213

3

A

15.40

Aanduiding valutasoort

214 - 215

2

N

15.50

Code blokkeren

216 - 256

41

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 - 21

10

N

 

Totaaltelling 12.10

22 - 31

10

N

 

Totaaltelling 14.20

32 - 44

13

N

 

Totaaltelling 14.30

45 - 57

13

N

 

Totaaltelling 15.10

58 - 256

199

A

 

Filler

3. Indien records met subjecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 4):

Stuurrecord

       

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 30)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecords

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 30)

3 - 12

10

N

01.10

A-nummer natuurlijk persoon

13 - 21

9

N

01.20

BSN of een door een kamer toegekend uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007

22 - 31

10

A

02.11

Voorletters

32 - 41

10

A

02.30

Voorvoegsels

42 - 176

135

A

02.40

Geslachtsnaam/statutaire naam

177 - 231

55

A

02.41

Partnernaam/bedrijfsnaam verkort

232 - 241

10

A

02.31

Voorvoegsels behorend bij partnernaam

242 - 251

10

N

01.21

aanvulling subjectnummer

252 - 252

1

A

04.05

Aanduiding naamgebruik

253 - 256

4

A

 

Filler

Gegevensrecords (vervolg)

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 31)

3 - 11

9

N

01.20

BSN of een door een kamer toegekend uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007

dec-35

24

A

11.10

Straatnaam

36 - 40

5

N

11.20

Huisnummer

41 - 41

1

A

11.30

Huisletter

42 - 45

4

A

11.40

Huisnummertoevoeging

46 - 47

2

A

11.50

Aanduiding bij huisnummer

48 - 53

6

A

11.60

Postcode

54 - 93

40

A

10.20

Woonplaatsnaam

94 - 133

40

A

13.10

Landnaam

134 - 134

1

A

81.10

Mutatiecode

135 - 142

8

D

81.20

Ingangsdatum

143 - 150

8

D

81.30

Einddatum

151 - 190

40

A

11.70

Lokatieomschrijving

191 - 200

10

N

01.21

aanvulling subjectnummer

201 - 208

8

N

01.30

Handelsregisternummer

209 - 226

18

A

 

Filler

227 - 234

8

D

03.10

Geboortedatum natuurlijk persoon

235 - 242

8

D

08.10

Datum overlijden natuurlijk persoon

243 - 243

1

A

08.11

Status subject

244 - 248

5

A

 

Filler

249 - 249

1

A

10.10

Functie adres

250 - 256

7

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 20

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

recordidentificatiecode = 30

21 - 29

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

recordidentificatiecode = 31

30 - 256

227

A

 

Filler

4. Indien records met kadastrale identificaties WOZ-objecten worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 5):

Stuurrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 40)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 40)

3 - 14

12

N

01.01

Uniek WOZ-objectnummer

15 - 19

5

A

51.10

Kadastrale gemeentecode

20 - 21

2

A

51.20

Sectie

22 - 26

5

N

51.30

Perceelnummer

27 - 27

1

A

51.40

Perceel-index-letter

28 - 31

4

N

51.50

Perceel-index-nummer

32 - 39

8

N

52.10

Toegekende oppervlakte

40 - 47

8

N

52.20

Meegetaxeerde oppervlakte

       

gebouwd per kadastraal object

48 - 48

1

A

81.10

Mutatiecode

49 - 56

8

D

81.20

Ingangsdatum

57 - 64

8

D

81.30

Einddatum

65 - 256

192

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 24

13

N

 

Totaaltelling 52.10

25 - 37

13

N

 

Totaaltelling 52.20

38 - 256

219

A

 

Filler

5. Indien records met identificaties eigenaar/gebruiker worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 6):

Stuurrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 60)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 60)

3 - 14

12

N

01.01

Uniek WOZ-objectnummer

15 - 24

10

N

01.10

A-nummer natuurlijk persoon

25 - 33

9

N

01.20

BSN of een door een kamer toegekend uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007

34 - 34

1

A

41.10

Aanduiding eigenaar/gebruiker

35 - 40

6

A

41.20

Zakelijk-rechtcode

41 - 42

2

A

41.30

s.-code

43 - 43

1

A

81.10

Mutatiecode

44 - 51

8

D

81.20

Ingangsdatum

52 - 59

8

D

81.30

Einddatum

60 - 69

10

N

01.21

aanvulling subjectnummer

70 - 256

187

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 - 256

245

A

 

Filler

6. Indien records met WOZ-objecten doorsneden door een waterschapsgrens worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 7):

Stuurrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 70)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 70)

3 - 14

12

N

01.01

Uniek WOZ-objectnummer

15 - 25

11

N

15.10

Vastgestelde waarde

26 - 29

4

N

71.10

Code afnemer

30 - 30

1

A

81.10

Mutatiecode

31 - 38

8

D

81.20

Ingangsdatum

39 - 46

8

D

81.30

Einddatum

47 - 256

210

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 24

13

N

 

Totaaltelling 15.10

25 - 256

232

A

 

Filler

7. Indien records met statusveranderingen van beschikkingen worden geleverd volgt hierna (anders vervolg bij 8):

Stuurrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 10)

3 - 4

2

N

93.20

Deelbestandsidentificatie (= 80)

5 - 256

252

A

 

Filler

Gegevensrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 80)

3 - 14

12

N

01.01

Uniek WOZ-objectnummer

15 - 22

8

D

15.20

Waardepeildatum

23 - 24

2

A

 

Filler

25 - 26

2

N

22.10

Code status beschikking

27 - 27

1

A

81.10

Mutatiecode

28 - 35

8

D

81.20

Ingangsdatum

36 - 43

8

D

81.30

Einddatum

44 - 53

10

N

01.10

A-nummer natuurlijk persoon

54 - 62

9

N

01.20

BSN of een door een kamer toegekend uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007

63 - 72

10

N

01.21

aanvulling subjectnummer

73 - 80

8

D

22.20

Datum status

81 - 256

176

A

 

Filler

Telrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 90)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal gegevensrecords

       

deelbestand

12 - 256

245

A

 

Filler

8. Leveringsbestand eindigt altijd met:

Sluitrecord

positie

lengte

type

nummer

naam gegeven

1 - 2

2

N

93.10

Recordidentificatiecode (= 99)

3 - 11

9

N

 

Totaal aantal records code = 10

12 20

9

N

 

Totaal aantal records code = 20

21 - 29

9

N

 

Totaal aantal records code = 30

30 - 38

9

N

 

Totaal aantal records code = 31

39 - 47

9

N

 

Totaal aantal records code = 40

48 - 56

9

N

 

Totaal aantal records code = 60

57 - 65

9

N

 

Totaal aantal records code = 70

66 - 74

9

N

 

Totaal aantal records code = 80

75 - 83

9

N

 

Totaal aantal records code = 90

84 - 256

173

A

 

Filler

Naar boven