Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 25-04-2014 t/m 20-04-2021

Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt aangewezen de hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven