Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend van 25-04-2014 t/m heden

Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina