Besluit voortzetting periode andere berekeningswijze bekostiging hoger kunstonderwijs

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 27 januari 1995, tot voortzetting periode andere berekeningswijze bekostiging hoger kunstonderwijs tot 1 januari 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 januari 1995, nr. HBO/PR-94051009, directie Hoger Beroepsonderwijs;

Gelet op artikel 16.26, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1994, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1995.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de veertiende februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven