Besluit tot opheffing Commissie Watersnood Maas

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 23-01-1995 t/m heden

Besluit tot opheffing Commissie Watersnood Maas

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien het besluit van 28 januari 1994, nr. ZA 168139, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij is ingesteld de Commissie Watersnood Maas;

Overwegende dat de voorzitter van de Commissie Watersnood Maas mij op 12 december 1994 het eindrapport heeft aangeboden en de commissie hiermee haar taak als beëindigd beschouwt;

Besluit:

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

a. de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en leden van de commissie;

b. de Algemene Rekenkamer;

c. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg;

d. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland;

e. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant;

f. het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei;

g. het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

h. de voorzitter van de Unie van Waterschappen;

i. de Vereniging van Limburgse Gemeenten;

j. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 januari 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven