Besluit nadere uitwerking van de ministeriële taak met betrekking tot de overgang van Culturele Zaken

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Besluit van 29 december 1994, houdende de nadere uitwerking van de ministeriële taak met betrekking tot de overgang van Culturele Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 23 december 1994, nr. 94M008235, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op het bepaalde in Ons Besluit van 22 augustus 1994;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel 1

Met ingang van 1 januari 1995 gaan over op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

  • 1. de verplichtingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortvloeiend uit het dienstverband met het personeel van de centrale- en stafafdelingen van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voorzover behorende tot het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken;

  • 2. De verplichtingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortvloeiend uit het dienstverband met het personeel van de centrale- en stafafdelingen van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voorzover dat personeel overeenkomstig de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgestelde plaatsingsprocedure wordt geplaatst.

Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 29 december 1994

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vierentwintigste januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven