Bijdragen gemoedsbezwaarden w.a.-verzekering motorrijtuigen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1996.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Bijdragen gemoedsbezwaarden w.a.-verzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 1995:

Categorie 1

f 105

voor vierwielige personenauto's, bestelauto's

Categorie 2

f 35

voor aanhangwagens bij auto's behorende tot categorie 1

Categorie 3

f 105

voor autobussen, vrachtauto's

Categorie 4

f 105

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3

Categorie 5

f 210

voor trekkers met oplegger

Categorie 6

f 35

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriërs en overige niet tot de categorieën 1 t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen

Categorie 7

f 35

voor landbouwwerktuigen

Categorie 8

f 35

voor rijwielen met hulpmotor

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven