Inzet hulpambulances

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 14-12-1995 t/m 31-12-2012

Inzet hulpambulances

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 17a van de Wet ambulancevervoer,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het bij of krachtens de artikelen 2 tot en met 17 van de Wet ambulancevervoer bepaalde geldt niet in het gebied van de gezondheidsregio Den Haag, met uitzondering van het werkgebied van de ambulancestandplaats Zoetermeer, voor het vervoer met zogeheten hulpambulances van personen ten aanzien van wie de behandelend arts die het vervoer aanvraagt van mening is dat tijdens het vervoer geen medische of verpleegkundige behandeling of verzorging nodig is en van wie de gezondheidstoestand door het vervoer niet negatief zal worden beïnvloed.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Aan het bepaalde in artikel 1 zijn de volgende voorwaarden en beperkingen gesteld:

 • 1. Het luchthaven- en repatriëringsvervoer vanaf de luchthavens Schiphol en Zestienhoven valt niet onder deze regeling.

 • 2. De bemanning van de hulpambulance bestaat uit een bestuurder en een begeleider. De bemanningsleden zijn tenminste in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO.

 • 3. Niet met een hulpambulance mogen worden vervoerd personen:

  • -

   met stoornissen of dreigende stoornissen van vitale functies;

  • -

   die tijdens het vervoer toediening van medicijnen of zuurstof en de bewaking ervan nodig hebben;

  • -

   die vervoerd worden om een klinische observatie cq. therapie te ondergaan;

  • -

   die tijdens het vervoer op psychische gronden begeleiding nodig hebben.

 • 4. Het vervoer door middel van een hulpambulance is door de behandelend arts bij de vervoerder aangevraagd.

 • 5. Met betrekking tot het uitgevoerde vervoer worden op een uniform vervoersformulier tenminste de volgende gegevens vastgelegd:

  • -

   de naam en het adres van de arts die het vervoer heeft aangevraagd;

  • -

   de datum waarop het vervoer heeft plaatsgevonden;

  • -

   het ritnummer;

  • -

   het kenteken van de hulpambulance waarmee het vervoer heeft plaatsgevonden;

  • -

   de namen van de bemanningsleden van de hulpambulance;

  • -

   het tijdstip waarop het vervoer is aangevraagd;

  • -

   de aanvangstijd van het vervoer;

  • -

   de eindtijd van het vervoer;

  • -

   het aantal kilometers waarover het vervoer is uitgevoerd;

  • -

   naam, leeftijd, adres en woonplaats van de vervoerde;

  • -

   de door de behandelend arts opgegeven indicatie voor het vervoer;

  • -

   verzekeringsgegevens van de vervoerde;

  • -

   de plaats vanaf waar het vervoer plaatsvindt en de plaats van bestemming (lokaal/interlokaal);

  • -

   eventuele bijzonderheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven