Wijzigingswet Wet op de dividendbelasting 1965, enz. (tegemoetkoming wegens in het [...] bronbelasting op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling)

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1995.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-01-1995

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1995)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1995 Nieuwe-regeling 23-12-1994 Stb. 1994, 938 23980 23-12-1994 Stb. 1994, 938

Annuleren

Naar boven