Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWbm
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007168
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als onafhankelijke autoriteit (art. 66, zesde lid, Wbm)
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 3. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 4. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 5. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 6. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 7. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 8. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 11. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 12. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 13. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009
 14. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 15. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
 18. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
 19. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 20. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 21. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 22. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 23. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 25. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 26. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 30. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 31. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 32. Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.
 33. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingen op milieugrondslag
 2. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 2. Belastingen op milieugrondslag
  Teksten: tekst, tekst
 3. Belastingplan 2014
  Artikel: XXIV
 4. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 1
 5. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 6. Fiscale vereenvoudigingswet 2010
  Artikel: XIV
 7. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen
 8. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 9. Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: XIII
 10. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XVI
 11. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Bijlage: 1c
 12. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 13. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 1, 30
 14. Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 7
 15. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 1, 34
 16. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 17. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 18. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: V
 19. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)
 20. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)
 21. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (vereenvoudiging regelgeving)
  Artikelen: V, VI
Terug naar begin van de pagina