Wet belastingen op milieugrondslag

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina