Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 2. Remigratieregeling
  Artikel: 4
 3. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128 Alg. 1
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 499 33475 13-12-2013 Stb. 2013, 556 Alg. 2
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 3
01-11-2000 Wijziging 28-09-2000 Stb. 2000, 463 27022 20-10-2000 Stb. 2000, 465
01-09-1995 Nieuwe-regeling 21-12-1994 Stb. 1994, 959 23574 23-08-1995 Stb. 1995, 405

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2014/128 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.3)
Naar boven