Wet arbeid vreemdelingen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWav
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007149
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Migratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgeringWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 3. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
 6. Besluit modern migratiebeleid
 7. Besluit tijdelijke wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (uitzondering verbod om vreemdeling te laten werken zonder tewerkstellingsvergunning bij produceren goederen waarbij afnemer intensief betrokken is)
 8. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
 9. Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen
 10. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 11. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
 12. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)
 13. Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (vervallen toets op aanwezig prioriteitgenietend aanbod aanvragen Aziatische horeca)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017
 3. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2, 4.1
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 5
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017
  Artikelen: 2, 3, 12
  Bijlage: behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017
 5. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.4, 5.9
 6. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 7. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 11, 23
 8. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikelen: 4c, 4c, 16a
 9. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 6
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 85
 11. Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017
  Artikel: 7
 12. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikel: 4
 13. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel: 6
 14. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 15. Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 16. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Artikel: 2
  Bijlage: I
 17. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 17
 18. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
  Artikel: 25
 19. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XXIe
 20. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XIV
 21. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XVI
 22. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XI
 23. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.19, 7.1e
  Bijlage: 10a
 24. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 4.21, 4.30, 4.31, 4.33, 5.1b
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 28. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 12, 14a, 16, 18, 24a, 107
 29. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 151g
 30. Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
  Artikel: IV
 31. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 32. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 26b
 33. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 2.12
 34. Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (vervallen toets op aanwezig prioriteitgenietend aanbod aanvragen Aziatische horeca)
  Artikel: II
 35. Wijzigingswet Wet arbeid vreemdelingen, enz. (aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning onderdanen van derde landen voor verblijf en werk, en rechten voor werknemers uit derde landen)
Terug naar begin van de pagina