Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 12b

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet arbeid vreemdelingen
    Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128 Alg. 1
01-01-2014 Nieuw 25-11-2013 Stb. 2013, 499 33475 13-12-2013 Stb. 2013, 556

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2014/128 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven