Wet arbeid vreemdelingen

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
    Bijlage: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 505 35680 29-11-2021 Stb. 2021, 609
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128 Alg. 1
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 499 33475 13-12-2013 Stb. 2013, 556
01-06-2013 Wijziging 18-11-2010 Stb. 2010, 800 32287 25-04-2013 Stb. 2013, 166
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 2
01-11-2000 Wijziging 28-09-2000 Stb. 2000, 463 27022 20-10-2000 Stb. 2000, 465
01-09-1995 Nieuwe-regeling 21-12-1994 Stb. 1994, 959 23574 23-08-1995 Stb. 1995, 405

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2014/128 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.2)
Naar boven