Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB januari 1995

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 01-01-2005

Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB januari 1995

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 1 van de Algemene Bijstandswet per 1 januari 1995 wordt gewijzigd;

Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de Wet op de Rechtsbijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarmee de in het derde lid van genoemd artikel vermelde bedragen van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen met ingang van 1 januari 1995 worden gewijzigd, wordt vastgesteld op 1.6.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden met ingang van 1 januari 1995 als volgt gewijzigd:

 • f 2 105 wordt f 2 140 en

 • f 3 005 wordt f 3 055.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden met ingang van 1 januari 1995 als volgt gewijzigd:

 • f 1 780 wordt f 1 810

 • f 1 965 wordt f 1 995

 • f 2 075 wordt f 2 110

 • f 2 175 wordt f 2 210

 • f 2 280 wordt f 2 315

 • f 2 380 wordt f 2 420

 • f 2 485 wordt f 2 525

 • f 2 585 wordt f 2 625

 • f 2 690 wordt f 2 735

 • f 2 795 wordt f 2 840

 • f 2 900 wordt f 2 945

 • f 3 005 wordt f 3 055.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de eigen bijdragen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden met ingang van 1 januari 1995 als volgt gewijzigd:

 • f 180 wordt f 185

 • f 255 wordt f 260

 • f 350 wordt f 355

 • f 450 wordt f 455

 • f 565 wordt f 575

 • f 675 wordt f 685

 • f 795 wordt f 810

 • f 935 wordt f 950

 • f 1 060 wordt f 1 075

 • f 1 180 wordt f 1 200

 • f 1 305 wordt f 1 325.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen na 1 januari 1995.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB januari 1995.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de Staatssecretaris,
Het

Hoofd

van de Directie Rechtshulp,

N. P. Levenkamp

Naar boven