Besluit aanwijzing financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (2)

[Regeling vervallen per 01-06-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-05-2003

Besluit van 19 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 26 juli 1994, BGW 94/887;

Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 14 november 1994, nr. W06.94.0499);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën en Onze minister van Justitie van 16 december 1994 (nr. BGW94/1564-M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2003]

Als financiële dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb 1993, 705) wordt de volgende dienst aangewezen:

* gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, mee te dingen naar prijzen en premies, tegen een betaling anders dan in euro's luidende bankbiljetten en munten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina