Uitvoering artikel 8 Wet MOOZ

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2005

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als representatieve organisaties van verzekeraars, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, wordt aangewezen de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland te Zeist.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beschikking van 27 maart 1986, nr. 386–3517 (Stcrt. 62) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven