Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, van 4 oktober 1994, nr. CWW 89/128;

Gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1994, no. W07.94.0608);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 13 december 1994, nr. CWW 89/128, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1994

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. J. C. Voorhoeve

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven