Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk [...] Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-12-1994.
Geldend van 23-12-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 23-12-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-12-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-12-1994 Nieuwe-regeling 15-12-1994 Stb. 1994, 881 23867 15-12-1994 Stb. 1994, 881
Naar boven