Wet waardering onroerende zaken

Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 29a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Vervallen 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 18-01-2006 Stb. 2006, 43
01-01-2005 Nieuw 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 09-12-2004 Stb. 2004, 656 Inwtr. 1
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
Naar boven