Wet waardering onroerende zaken

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WOZ
Wet WOZ
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007119
Rechtsgebied Belastingrecht | Heffingen lokale overheden
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
 3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 4. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 5. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
 6. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
 7. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
 8. Uitvoeringsregeling pacht
 9. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
 10. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 11. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassing woningwaarderingsstelsel i.v.m. introductie waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken)
 12. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 13. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 14. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 15. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (aanpassing van het standaarduitwisselingsformaat)
 17. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (invoering nieuwe systematiek verrekening waarderingskosten)
 18. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (verrekening van de waarderingskosten)
 19. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 20. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 4.3
 3. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 115
 5. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Erfgoedwet
  Artikel: 10.17
 8. Gemeentewet
  Bijlage: I
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 10. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XV
 11. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 12. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 13. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 14. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 15. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 3
 16. Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 5
 17. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 4
 18. Wet tot gemeentelijke herindeling Lemelerveld
  Artikel: 5
 19. Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch
  Artikel: 18
 20. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 21. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
  Artikel: VIII
 22. Wijzigingswet Wet waardering onroerende zaken, enz. (doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken)
  Artikel: X
 23. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-11-2005
samen met
14-12-2000
Stb. 2005, 603
samen met
Stb. 2000, 551
30200
samen met
27030
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 507 36427 20-12-2023 Stb. 2023, 507
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
t/m 01-10-2016 1) Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 129 33462 09-12-2015 Stb. 2015, 506
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 129 33462 15-09-2015 Stb. 2015, 336
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
t/m 01-08-2008 2) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085 18-12-2008 Stb. 2008, 568
t/m 01-01-2008 3) Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 09-05-2006 Stb. 2006, 244
Wijziging 17-11-2005
samen met
14-12-2000
Stb. 2005, 603
samen met
Stb. 2000, 551
30200
samen met
27030
20-08-2007 Stb. 2007, 301
Wijziging 17-11-2005
samen met
09-12-2004
Stb. 2005, 603
samen met
Stb. 2004, 656
30200
samen met
29612
18-01-2006 Stb. 2006, 43
t/m 01-01-2005 4) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 09-12-2004 Stb. 2004, 656
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 16-12-2004 Stb. 2004, 692
t/m 01-04-2003 5) Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 728 26281 17-12-1998 Stb. 1998, 728
27-05-1998 t/m 01-01-1998 6) Wijziging 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 18-12-1997
samen met
04-12-1997
Stb. 1997, 735
samen met
Stb. 1997, 580
25692
samen met
25464
11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 653
samen met
Stb. 1996, . 654
25037 20-12-1996 Stb. 1996, 653
27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
01-01-1995 Nieuwe-regeling 15-12-1994 Stb. 1994, 874 22885 15-12-1994 Stb. 1994, 874

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 40a , Artikel 40b1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 302)
 3. Heeft betrekking op Artikel 173)
 4. Heeft betrekking op Artikel 304)
 5. Heeft betrekking op Artikel 305)
 6. Heeft betrekking op Artikel 306)
Naar boven