Wet waardering onroerende zaken

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Wet waardering onroerende zaken
    Artikel 30

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
01-01-2015 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
01-01-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
01-07-2011 Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
01-01-2010 t/m 01-08-2008 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
01-01-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085 18-12-2008 Stb. 2008, 568
01-01-2008 Wijziging 27-09-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563
30322
samen met
31206
27-09-2007
samen met
20-12-2007
Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563
01-01-2007 Wijziging 09-12-2004
samen met
17-11-2005
Stb. 2004, 656
samen met
Stb. 2005, 603
29612
samen met
30200
18-01-2006 Stb. 2006, 43
02-12-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
01-01-2005 Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Alg. 2, Inwtr. 3
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 09-12-2004 Stb. 2004, 656 Inwtr. 1
01-03-2004 t/m 01-04-2003 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
27-05-1998 t/m 01-01-1998 Wijziging 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95 Inwtr. 4
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 653 25037 20-12-1996 Stb. 1996, 653
01-01-1995 Nieuwe-regeling 15-12-1994 Stb. 1994, 874 22885 15-12-1994 Stb. 1994, 874

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
  2. Abusievelijk is op het derde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
  4. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.4)
Naar boven