Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina