Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 01-10-2016 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WOZ
Wet WOZ
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007119
RechtsgebiedBelastingrecht | Heffingen lokale overheden
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
 4. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 5. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 6. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
 7. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
 8. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
 9. Uitvoeringsregeling pacht
 10. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
 11. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassing woningwaarderingsstelsel i.v.m. introductie waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken)
 12. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 13. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 14. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (aanpassing van het standaarduitwisselingsformaat)
 15. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (invoering nieuwe systematiek verrekening waarderingskosten)
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (verrekening van de waarderingskosten)
 17. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 115
 4. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 6. Erfgoedwet
  Artikel: 10.17
 7. Gemeentewet
  Bijlage: I
 8. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 9. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XV
 10. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 11. Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken
  Bijlage: 1
 12. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 13. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 14. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 3
 15. Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 5
 16. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 23
 17. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 4
 18. Wet tot gemeentelijke herindeling Lemelerveld
  Artikel: 5
 19. Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch
  Artikel: 18
 20. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
  Artikel: VIII
 21. Wijzigingswet Wet waardering onroerende zaken, enz. (doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken)
  Artikel: X
 22. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina