Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet toezicht accountantsorganisaties
    Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de wet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina