Wet waardering onroerende zaken

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WOZ
Wet WOZ
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007119
RechtsgebiedBelastingrecht | Heffingen lokale overheden
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
 2. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 3. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
 4. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
 5. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
 6. Uitvoeringsregeling pacht
 7. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
 8. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (aanpassing van het standaarduitwisselingsformaat)
 9. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (invoering nieuwe systematiek verrekening waarderingskosten)
 10. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (verrekening van de waarderingskosten)
 11. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 3. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 4
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 6. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XV
 7. Regeling informatie voor derden
  Bijlage: 1b
 8. Uitvoeringsbesluit WWIK
  Artikel: 10
 9. Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 10. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 1
 11. Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 3
 12. Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 5
 13. Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 1, 2, 3
 14. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 23
 15. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 4
 16. Wet tot gemeentelijke herindeling Lemelerveld
  Artikel: 5
 17. Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch
  Artikel: 18
 18. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
  Artikel: VIII
 19. Wijzigingswet Wet waardering onroerende zaken, enz. (doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken)
  Artikel: X
 20. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina