Rijksoctrooiwet 1995

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingROW 1995
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0007118
RechtsgebiedIntellectuele eigendom | Octrooirecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen
 2. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 3. Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
 4. Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 24
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 6. Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995
 7. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
  Artikelen: 1, 3
 8. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 9. Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.
 10. Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
  Paragraaf: 2
  Artikel: 1
 11. Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995
  Artikelen: 1, 4
  Bijlage: bij artikel 5
 12. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlandse Orde Accountant-administratieconsulenten)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 1019
Terug naar begin van de pagina